Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Načrtovano zdravljenje

Odpravljate se na zdravljenje v drugo evropsko državo, želite pa,da stroške plača vaše zdravstveno zavarovanje. Odgovori na spodnjih pet vprašanj vam bodo povedali, ali izpolnjujete pogoje:

V kateri državi imate urejeno zdravstveno zavarovanje? 

Obrazložena pravila veljajo, če ste zavarovani po obveznem zdravstvenem zavarovanju v državi članici Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici (v Švici razen za zdravljenje brez odobritve).

Kam nameravate na zdravljenje? 

Obrazložena pravila veljajo za zdravljenje v državi članici Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici (v Švici razen za zdravljenje brez odobritve).

Ali je zdravljenje nepredvideno? Če je, stroške pokrije evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. 

Če na potovanju v državi članici EGP ali v Švici nepričakovano potrebujete zdravstveno oskrbo (tj. na pot niste odšli zaradi zdravljenja), vam evropska kartica zdravstvenega zavarovanja zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev. Več o tem na strani: evropska kartica zdravstvenega zavarovanjaStoritve denimo vključujejo zdravstvene storitve v povezavi s kroničnimi ali obstoječimi boleznimi ter nosečnostjo in porodom.

Ali bi vam vaše zdravstveno zavarovanje plačalo te zdravstvene storitve, če bi se zdravili v svoji državi? 

Načeloma bodo zdravstvene storitve plačane, če so zajete z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v države, kjer ste zavarovani. Zdraviliško zdravljenje na primer je v nekaterih državah plačano, v drugih ni. Pred potovanjem se pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Ali gre za bolnišnično zdravljenje? 

Po evropskem pravu še ni definicije „bolnišničnega zdravljenja“ in „nebolnišničnega zdravljenja“. Če ste v dvomih, se pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Če zdravljenje ni nepredvideno, tj. če je zdravljenje načrtovano in se zaradi njega odpravljate na pot, sta možnosti dve: zdravljenje v bolnišnici in nebolnišnično zdravljenje.

Pri bolnišničnemu zdravljenju boste morali svoj zavod za zdravstveno zavarovanje skoraj vedno zaprositi za predhodno odobritev. Stroške vam bodo potem plačali po pravilih, ki veljajo v državi zdravljenja (državi, v kateri se boste zdravili). Če bodo ta pravila manj ugodna kot pravila vašega zdravstvenega zavarovanja, vam bodo razliko povrnili. Če vam zdravljenja ne bodo odobrili, plačilo stroškov ne bo samodejno. Ob vrnitvi lahko še vedno zaprosite za povračilo, ni pa zagotovila, da ga boste dobili.

Pri nebolnišničnem zdravljenjulahko pred odhodom prav tako zaprosite za odobritev, ta pa vam potem zagotavlja enake ugodnosti. Lahko pa tudi brez odobritve odpotujete neposredno v državo, v kateri se boste zdravili (državo zdravljenja), in za povračilo zaprosite ob vrnitvi. Stroške zdravljenja vam bodo plačali po pravilih države, v kateri je vaš zavod za zdravstveno zavarovanje. Opozarjamo, da to ne velja za Švico.

Če izpolnjujete te pogoje in želite pridobiti obrazec S2 ali podrobnejše informacije, si preberite več o načrtovanem zdravljenju na portalu Tvoja Evropa ali se obrnite na svoj zavod za zdravstveno zavarovanje.

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej