Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Plánované ošetrenie

Máte záujem o lekárske ošetrenie alebo liečbu v inom európskom štáte a chcete zistiť, či vám budú uhradené náklady.  Ak chcete zistiť, či spĺňate podmienky, treba zohľadniť tieto otázky: 

V ktorej krajine máte zdravotné poistenie?

Pravidlá tu uvedené platia v prípade, ak ste krytý(-á) zákonným systémom sociálneho zabezpečenia v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku (s výnimkou ošetrenia bez povolenia v prípade Švajčiarska), či v Spojenom kráľovstve.

Kde sa plánujete dať ošetriť alebo liečiť?

Pravidlá tu uvedené sa uplatňujú na ošetrenie absolvované v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku (s výnimkou ošetrenia bez povolenia v prípade Švajčiarska), či v Spojenom kráľovstve.

Ide o neplánované ošetrenie?

V takom prípade sa naň vzťahuje európsky preukaz zdravotného poistenia. Ak potrebujete ošetrenie počas cestovania v členskom štáte EHP, vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve (t. j. účelom vašej cesty nebolo ošetrenie), európsky preukaz zdravotného poistenia vám zaručuje, že náklady na ošetrenie vám budú uhradené. Kryté sú napríklad dávky poskytované v súvislosti s chronickými alebo existujúcimi chorobami, ako aj v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom. 

Je toto ošetrenie oficiálne uznávané v štáte, v ktorom máte zdravotné poistenie?

Náklady na ošetrenie vám budú v zásade uhradené len vtedy, ak sa v krajine, v ktorej ste poistený, dané ošetrenie oficiálne uznáva. Napríklad náklady na kúpeľnú liečbu sa v niektorých krajinách uhrádzajú, v iných nie. Nezabudnite sa o tom informovať pred odjazdom vo svojej zdravotnej poisťovni.

Ide o nemocničnú liečbu?

V súčasnosti v EÚ neexistuje vymedzenie pojmu „nemocničná liečba“ alebo „ambulantná liečba“ (t. j. liečba bez hospitalizácie). V prípade pochybností sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Ak ide o predvídané ošetrenie, t. j. o plánované ošetrenie, ktoré je dôvodom vašej cesty do zahraničia, existujú dva možné scenáre: nemocničná liečba a ambulantná liečba.

V prípade nemocničnej liečby vaša zdravotná poisťovňa bude takmer vždy požadovať, aby ste vopred požiadali o povolenie.  Náklady potom budú uhradené v súlade s podmienkami platnými v krajine, v ktorej dostanete ošetrenie (krajina ošetrenia). Ak sú tieto podmienky menej priaznivé než podmienky, ktoré ponúka vaše vlastné zdravotné poistenie, rozdiel vám bude uhradený.  Ak ste nedostali povolenie, vaše náklady na ošetrenie nebudú automaticky pokryté. Aj v takomto prípade síce môžete požiadať o náhradu poplatkov, ale bez záruky, že váš nárok bude akceptovaný.

O povolenie liečby môžete pred odchodom požiadať aj v prípade ambulantnej liečby a v prípade získania povolenia vám potom budú poskytnuté rovnaké záruky.  Môžete aj priamo, bez vopred získaného povolenia, vycestovať do krajiny, v ktorej chcete absolvovať ošetrenie (krajina ošetrenia), a po návrate domov požiadať o náhradu nákladov. Náklady na vaše ošetrenie budú potom uhradené v súlade s podmienkami platnými v štáte, v ktorom má vaša zdravotná poisťovňa sídlo. Upozorňujeme, že táto možnosť nie je povolená vo Švajčiarsku.

Ak spĺňate tieto podmienky a chcete získať formulár S2, alebo ak chcete dostať viac informácií, prečítajte si viac o plánovanom lekárskom ošetrení na portáli Your Europe alebo sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? 

Informácie o vašich právach na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ (Your Europe)
Spýtajte sa prostredníctvom služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy s vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Your Europe – Poradenstvo

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku