Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Plānveida ārstēšana

Vēlaties saņemt ārstēšanu citā ES valstī un gribat zināt, vai tiks segtas izmaksas? Jautājumi še zemāk jums palīdzēs saprast, vai atbilstat attiecīgajiem nosacījumiem, lai varētu saņemt izmaksu atlīdzinājumu. 

Kurā valstī jums ir veselības apdrošināšana?

Šeit izskaidrotie noteikumi attiecas uz personām, ko aptver valsts sociālā nodrošinājuma sistēma kādā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī, Šveicē (tomēr neattiecas uz ārstēšanos Šveicē bez atļaujas) vai Apvienotajā Karalistē.

Kur plānojat ārstēties?

Šeit izskaidrotie noteikumi attiecas uz ārstēšanu, kas saņemta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī, Šveicē (tomēr neattiecas uz ārstēšanu Šveicē bez atļaujas) vai Apvienotajā Karalistē.

Vai runa ir par neparedzētu ārstēšanu?

Ja tā, tad šīs ārstēšanas izmaksas sedz Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Ja jums neplānoti vajadzīga ārstēšana (proti, ārstēšana nav jūsu brauciena mērķis), kad esat ceļojumā kādā EEZ valstī, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, izmaksas segs Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Tas attiecas, piemēram, uz palīdzību, ko sniedz saistībā ar hroniskām vai jau esošām slimībām, kā arī palīdzību saistībā ar grūtniecību un dzemdībām. 

Vai uz šo ārstēšanu attiecas tās valsts tiesību akti, kurā jums ir veselības apdrošināšana?

Principā jūsu ārstēšanās izmaksas segs vienīgi tad, ja konkrēto ārstēšanu atzīst likumi valstī, kurā esat apdrošināts. Piemēram, uzturēšanās izdevumus sanatorijās dažas valstis kompensē, bet citas ne. Pirms došanās ceļā noskaidrojiet visas nianses pie sava apdrošinātāja.

Vai runa ir par ārstēšanos slimnīcā?

Pašlaik nav visā Eiropā vienotas definīcijas, kas ir "ārstēšana slimnīcā" un "ārstēšana ārpus slimnīcas". Ja jums ir neskaidrības par šo lietu, sazinieties ar savu apdrošinātāju.

Ja runa nav par neparedzētu ārstēšanos, t.i., šī ārstēšana ir plānota un tā ir iemesls, kura dēļ uzturaties ārzemēs, ir divas iespējas: ārstēšanās slimnīcā un ambulatorā ārstēšana.

Gadījumos, kad vajadzīga ārstēšana slimnīcā, jums gandrīz vienmēr būs jāprasa jūsu apdrošinātājam iepriekšēja atļauja.  Izmaksas tiks segtas saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā jūs saņemat ārstēšanu (ārstēšanās valsts). Ja šie noteikumi ir mazāk labvēlīgi par tiem, kurus piedāvā jūsu veselības apdrošināšanas iestāde, starpība jums tiks atmaksāta.  Ja neesat saņēmis atļauju, ārstēšanās izmaksas netiks automātiski segtas. Jūs joprojām pēc atgriešanās varat prasīt izmaksu atlīdzinājumu, bet nav garantijas, ka jūsu prasība tiks pieņemta.

Ja runa ir par ambulatoro ārstēšanos, tāpat varat prasīt atļauju pirms došanās ceļā un tad saņemsiet tās pašas garantijas.  Varat arī iztikt bez atļaujas un doties uz valsti, kur vēlaties saņemt ārstēšanu (ārstēšanās valsti) bez šīs atļaujas, un izdevumu atlīdzinājumu prasīt pēc atgriešanās. Ārstēšanās izmaksas tiks segtas saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā atrodas jūsu veselības apdrošināšanas iestāde. Šīs iespējas tomēr nav Šveicē.

Ja atbilstat attiecīgajiem nosacījumiem un vēlaties saņemt S2 veidlapu vai vēlaties uzzināt vairāk, portālā "Tava Eiropa" skatiet lapu par plānotu ārstēšanos ārzemēs, vai sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi.

Vajadzīga palīdzība?

Neatradāt meklēto informāciju? 

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: