Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Plānveida ārstēšana

Jūs vēlaties ārstēties citā Eiropas valstī un lai šo ārstēšanos apmaksātu no jūsu veselības apdrošināšanas. Lai noskaidrotu, vai esat uz to tiesīgs, atbildiet uz nākamajiem 5 jautājumiem.

Kurā valstī jums ir veselības apdrošināšana? 

Šeit skaidrotie noteikumi attiecas uz jums, ja esat valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieks Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveicē (izņemot ārstēšanos bez iepriekšējas atļaujas — Šveices gadījumā).

Kur jūs plānojat ārstēties? 

Šeit skaidrotie noteikumi attiecas uz ārstēšanos Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveicē (izņemot ārstēšanos bez iepriekšējas atļaujas — Šveices gadījumā).

Vai ārstēšanās ir neplānota? Ja tā, tad to sedz Eiropas veselības apdrošināšanas karte. 

Ja jums neparedzēti nepieciešama medicīniskā palīdzība, ceļojot kādā EEZ valstī vai Šveicē (t. i., ārstēšanās nebija jūsu ceļojuma mērķis), ārstēšanās izmaksu segšanu nodrošina Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Plašāk par to lasiet sadaļā Eiropas veselības apdrošināšanas karteTas attiecas, piemēram, arī uz palīdzību, ko sniedz saistībā ar hroniskām vai jau esošām slimībām, kā arī palīdzību saistībā ar grūtniecību un dzemdībām.

Vai jūsu valsts veselības apdrošināšana segtu konkrēto ārstēšanos, ja tā notiktu jūsu valstī? 

Principā jūsu ārstēšanās izmaksas var segt tikai tad, ja konkrēto ārstēšanos atzīst tās valsts tiesību akti, kurā veicāt apdrošināšanu. Piemēram, ārstēšanos kūrortā dažas valstis sedz, bet citas nesedz. Pirms doties ceļā, noskaidrojiet to savā apdrošināšanas iestādē.

Vai runa ir par ārstēšanos slimnīcā? 

Pagaidām nav „stacionārās ārstēšanas” un „ambulatorās ārstēšanas” Eiropas līmeņa definīciju. Šaubu gadījumā noskaidrojiet to savā veselības apdrošināšanas iestādē.

Ja ārstēšanās nav neparedzēta, t. i., tā ir jūsu ārzemju ceļojuma mērķis un tātad ir plānota, ir divas iespējas: stacionārā ārstēšana un ambulatorā ārstēšana.

Attiecībā uz stacionāro ārstēšanujūsu veselības apdrošināšanas iestāde visdrīzāk prasīs, lai jūs saņemtu iepriekšēju atļauju. Šādā gadījumā izmaksas segs saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā ārstējaties (ārstēšanās valsts). Ja attiecīgie noteikumi ir neizdevīgāki nekā tie, ko piedāvā jūsu pašu veselības apdrošināšana, jums atlīdzinās starpību. Ja iepriekš nebūsiet saņēmis atļauju, jūsu ārstēšanās izmaksas netiks segtas automātiski. Jūs gan varat pieprasīt izmaksu atlīdzināšanu, atgriezies savā valstī, tomēr nav nekādas garantijas, ka šis pieprasījums tiks apstiprināts.

Attiecībā uz ambulatoro ārstēšanujūs arī varat saņemt atļauju pirms došanās ceļā, un tādā gadījumā uz jums attieksies tās pašas garantijas. Jūs varat arī nekārtot atļauju un vienkārši doties uz valsti, kur vēlaties ārstēties (ārstēšanās valsti), un atlīdzību pieprasīt, atgriežoties savā valstī. Tādā gadījumā ārstēšanas izmaksas atlīdzinās saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā ir jūsu veselības apdrošināšanas iestāde. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis variants Šveices gadījumā netiek atzīts.

Ja atbilstat attiecīgajiem nosacījumiem un vēlaties saņemt S2 veidlapu vai vēlaties uzzināt vairāk, portālā "Tava Eiropa" skatiet lapu par plānotu ārstēšanos ārzemēs, vai sazinieties ar savu veselības apdrošināšanas iestādi.

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: