Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Geplande zorg

U wil in een ander Europees land worden behandeld en dit door uw zorgverzekeraar laten betalen. Beantwoordt de volgende 5 vragen en u weet of hiervoor in aanmerking komt.

In welk land bent u verzekerd tegen ziektekosten?

Deze regels gelden als u bent verzekerd volgens een wettelijk stelsel van sociale zekerheid in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Voor een behandeling zonder voorafgaande toestemming in Zwitserland gelden andere regels.

Waar laat u zich behandelen? 

Deze regels gelden voor behandelingen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Voor een behandeling zonder voorafgaande toestemming in Zwitserland gelden andere regels.

Is deze behandeling onvoorzien? Zo ja, dan kunt u gebruik maken van de Europese zorgpas. 

Als u tijdens een verblijf in een ander EER-land of Zwitserland onverwacht moet worden behandeld (en de behandeling in het buitenland was dus niet het doel van de reis) dan garandeert uw Europese zorgpas dat uw behandeling wordt vergoed. Lees meer over de Europese zorgpasDit geldt ook voor chronische en bestaande ziekten, zwangerschap en bevalling.

Als u deze behandeling in uw eigen land zou laten uitvoeren, zou uw zorgverzekeraar deze dan vergoeden? 

In principe wordt uw behandeling alleen vergoed als die behandeling wettelijk is erkend in het land waar u bent verzekerd. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u vertrekt.

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? 

Er is nog geen Europese definitie om te bepalen wat wel en niet wordt beschouwd als "ziekenhuisopname" of "ziekenhuisbehandeling". Als u twijfelt, raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

Bij een geplande behandeling, m.a.w. u heeft uw behandeling gepland en reist er speciaal voor naar het buitenland, is de volgende vraag: wordt u voor de behandeling opgenomen in het ziekenhuis, óf wordt u poliklinisch/ambulant behandeld?

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, verlangt uw zorgverzekeraar bijna altijd dat u voorafgaande toestemming vraagt. De kosten zijn dan gedekt volgens de regels van het land waar u wordt behandeld (het land van behandeling). Als de behandeling er duurder is dan wat uw eigen zorgverzekeraar vergoedt, dan krijgt u ook het verschil vergoed.  Als u geen voorafgaande toestemming hebt gekregen, zijn de kosten niet automatisch gedekt. U kunt dan toch een verzoek om terugbetaling indienen, maar u heeft niet de garantie dat dit wordt gehonoreerd.

Ook als u voor de behandeling niet in het ziekenhuis opgenomen, wordt, kunt u van tevoren toestemming vragen. De kosten worden dan onder dezelfde voorwaarden vergoed. Maar u mag zich ook zonder voorafgaande toestemming in het buitenland laten behandelen en na terugkeer een verzoek om terugbetaling indienen. De kosten van de behandeling worden dan vergoed volgens de regels van het land waar uw zorgverzekeraar is gevestigd. Opmerking: Voor een behandeling in Zwitserland is dit niet mogelijk. 

Voldoet u aan deze voorwaarden en wilt u een S2-formulier wilt aanvragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u meer lezen over geplande medische behandelingen op Uw Europa of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen