Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Ennalta suunniteltu hoito

Haluatko päästä hoitoon jossakin muussa Euroopan maassa kuin kotimaassasi ja saada siitä korvauksen omasta sairausvakuutuksestasi? Seuraavien viiden kysymyksen avulla voit selvittää, onko sinulla oikeus hoitoon ja korvauksiin:

Missä maassa olet sairausvakuutettu?

Tällä sivustolla selitettyjä sääntöjä sovelletaan, jos kuulut lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin jossakin EU:hun tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä (paitsi jos Sveitsissä saatavan hoidon osalta ei ole haettu lupaa).

Missä aiot mennä hoitoon?

Tällä sivustolla selitettyjä sääntöjä sovelletaan EU:hun tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa ja Sveitsissä saatavaan hoitoon (paitsi jos Sveitsissä saatavan hoidon osalta ei ole haettu lupaa).

Onko kyseessä äkillinen hoito? Jos on, se kuuluu eurooppalaisen sairaanhoitokortin kattamaan hoitoon.

Jos odottamatta tarvitset sairaanhoitoa matkustaessasi EU/ETA-maassa tai Sveitsissä (eikä hoitoon hakeutuminen siis ollut matkan tarkoitus), eurooppalaisella sairaanhoitokortilla voit varmistaa, että hoitokulut korvataan. Lisätietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortistaKortin kattamaan hoitoon kuuluu myös esimerkiksi kroonisiin tai aiemmin todettuihin sairauksiin sekä raskauteen ja lapsen syntymään liittyvä hoito.

Jos saisit samanlaista hoitoa kotimaassasi, kuuluisiko se sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän piiriin?

Sairaanhoitokulut korvataan vain siinä tapauksessa, että hoito kuuluu korvausjärjestelmän piiriin sen maan lainsäädännön mukaan, jossa olet sairausvakuutettu. Esimerkiksi kylpylähoidoista saa korvauksen joissakin maissa, mutta joissakin ei. Selvitä asia sairausvakuutuslaitoksestasi (Suomessa Kela) ennen matkalle lähtöä.

Onko kyseessä sairaalahoito?

Että Euroopassa ei vielä ole yleispätevää määritelmää sille, mikä on sairaalahoitoa. Jos et ole varma, onko kyseessä sairaalahoito, varmista asia sairausvakuutuslaitoksestasi.

Jos hoito ei ole äkillistä, toisin sanoen hoitoon hakeutuminen on suunniteltu etukäteen ja se on ulkomaanmatkan syy, korvattavuuteen vaikuttaa se, onko kyseessä sairaalahoito vai muu kuin sairaalahoito.

Jos kyseessä on sairaalahoito, sinun on lähes poikkeuksetta haettava etukäteen sairausvakuutuslaitokseltasi lupa hoitoa varten. Kustannukset korvataan sen maan järjestelmän mukaan, jossa hoito annetaan. Jos korvaus on pienempi kuin oman sairausvakuutuksesi mukainen korvaus, saat erotuksen suuruisen hyvityksen.
Jos lupaa ei ole, hoitokuluja ei välttämättä korvata. Voit silti hakea korvausta matkalta palattuasi, mutta hakemuksen hyväksyminen ei ole varmaa.

Jos kyseessä on muu kuin sairaalahoito, voit niin ikään hakea luvan ennen matkalle lähtöä, jolloin hoito korvataan saman käytännön mukaisesti. Voit myös hakeutua hoitoon toisessa maassa ilman ennakkolupaa ja hakea korvausta vasta matkalta palattuasi. Tällöin hoitokulut korvataan sen maan käytännön mukaisesti, joka on sairausvakuutuslaitoksesi kotipaikka. Huomaa, että Sveitsi ei ole hyväksynyt tätä käytäntöä.

Jos nämä edellytykset täyttyvät ja haluat saada S2-lomakkeen tai tarvitset lisätietoja, tutustu ennalta suunniteltua hoitoa koskeviin käytäntöihin Sinun Eurooppasi -verkkosivuilla tai ota yhteyttä sairausvakuutuslaitokseesi.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu