Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Ennalta suunniteltu hoito

Haluatko päästä hoitoon jossakin muussa Euroopan maassa kuin kotimaassasi ja saada siitä korvauksen omasta sairausvakuutuksestasi? Seuraavien kysymysten avulla voit selvittää, onko sinulla oikeus hoitoon ja korvauksiin:

Missä maassa sairausvakuutuksesi on?

Tällä sivustolla selitettyjä sääntöjä sovelletaan, jos kuulut lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin jossakin Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä (paitsi jos Sveitsissä saatavan hoidon osalta ei ole haettu lupaa).

Missä maassa aiot mennä hoitoon?

Tällä sivustolla selitettyjä sääntöjä sovelletaan Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä saatavaan hoitoon (paitsi jos Sveitsissä saatavan hoidon osalta ei ole haettu lupaa).

Onko kyseessä äkillinen hoito?

Jos on, se kuuluu eurooppalaisen sairaanhoitokortin kattamaan hoitoon. Jos odottamatta tarvitset sairaanhoitoa matkustaessasi ETA-maassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä (eikä hoitoon hakeutuminen siis ollut matkan tarkoitus), eurooppalaisella sairaanhoitokortilla voit varmistaa, että hoitokulut korvataan. Kortin kattamaan hoitoon kuuluu myös esimerkiksi kroonisiin tai aiemmin todettuihin sairauksiin sekä raskauteen ja lapsen syntymään liittyvä hoito.

Korvattaisiinko hoito sen maan lain mukaan, jossa sinulla on sairausvakuutus?

Periaatteessa hoitokulut korvataan vain, jos hoito korvataan sen maan lain mukaan, jossa sinulla on sairausvakuutus. Esimerkiksi kylpylähoitojen kustannuksia ei korvata kaikissa maissa. Ota asiasta selvää omasta sairausvakuutuslaitoksestasi ennen matkaasi.

Onko kyseessä sairaalahoito?

EU:ssa ei ole vielä koko unionissa sovellettavaa "sairaalahoidon" tai "muun kuin sairaalahoidon" määritelmää. Jos olet epävarma, tarkista asia omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Jos hoito ei ole ennakoimatonta, toisin sanoen hoitoon hakeutuminen on suunniteltu etukäteen ja se on ulkomaanmatkan syy, korvattavuuteen vaikuttaa se, onko kyseessä sairaalahoito vai muu kuin sairaalahoito.

Jos kyse on sairaalahoidosta, oma sairausvakuutuslaitoksesi vaatii lähes aina luvan hankkimista etukäteen. Kustannukset korvataan sen maan järjestelmän mukaan, jossa hoito annetaan. Jos korvaus on pienempi kuin oman sairausvakuutuksesi mukainen korvaus, saat erotuksen suuruisen hyvityksen. Jos lupaa ei ole, hoitokuluja ei välttämättä korvata. Voit silti hakea korvausta matkalta palattuasi, mutta hakemuksen hyväksyminen ei ole varmaa.

Jos kyseessä on muu kuin sairaalahoito, voit niin ikään hakea luvan ennen matkalle lähtöä, jolloin hoito korvataan saman käytännön mukaisesti. Voit myös matkustaa ilman ennakkolupaa suoraan siihen maahan, jossa haluat saada hoitoa, ja hakea korvauksia sairausvakuutuslaitokseltasi kotimaahan palattuasi. Tällöin hoitokulut korvataan sen maan käytännön mukaisesti, joka on sairausvakuutuslaitoksesi kotipaikka. Huomaa, että Sveitsi ei ole hyväksynyt tätä käytäntöä.

Jos nämä edellytykset täyttyvät ja haluat saada S2-lomakkeen tai tarvitset lisätietoja, tutustu ennalta suunniteltua hoitoa koskeviin käytäntöihin Your Europe -verkkosivuilla tai ota yhteyttä sairausvakuutuslaitokseesi.

Tarvitsetko apua?

Etkö löydä tarvitsemiasi tietoja?

Lisätietoa sosiaaliturva- ja terveydenhuolto-oikeuksistasi toisessa EU-maassa (Your Europe -sivusto)
Kysy asiasta Europe Direct -palvelun kautta 00800 6 7 8 9 10 11
Selvitä asia kansallisten viranomaisten kanssa Solvit-järjestelmän kautta
Pyydä oikeudellista neuvontaa Your Europe -neuvonnasta

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu