Заетост, социални въпроси и приобщаване

Планирано лечение

Желаете да се лекувате в друга европейска държава и да покриете разходите си чрез вашата здравна осигуровка. От отговорите на следващите 5 въпроса ще разберете дали отговаряте на условията:

В коя държава притежавате здравна осигуровка? 

Обяснените тук правила са валидни, ако притежавате осигуровка в някоя от регламентираните схеми за обществено осигуряване в държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария (освен в случаите на лечение без разрешение в Швейцария).

Къде възнамерявате да се лекувате?

Обяснените тук правила са валидни само в случай на лечение в държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария (освен в случаите на лечение без разрешение в Швейцария).

Непредвидено ли е лечението? Ако отговорът е „да“, то се покрива от европейската здравноосигурителна карта.

В случай на непредвидена нужда от лечение по време на пътуване в страна от ЕИП или Швейцария (т.е.целта на вашето пътуване не е била да получите лечение), вашата европейска здравноосигурителна карта гарантира покриването на разходите по това лечение. За повече подробности вижте европейска здравноосигурителна карта.

Ако трябваше да получите същото лечение у дома, щеше ли вашата здравна осигуровка да покрие разходите?

По принцип разходите по лечението ви ще бъдат покрити, само ако законодателството в страната, където притежавате осигуровка, признава лечението. Например някои държави покриват разходите за балнеолечение, а други — не. Осведомете се от вашата здравноосигурителна институция, преди да заминете в чужбина.

За болнично лечение ли става въпрос?

Засега не съществува европейска дефиниция за понятията „болнично“ или „извънболнично“ лечение. При съмнение се консултирайте с вашата здравноосигурителна институция.

Ако не става въпрос за непредвидено лечение, т.е. лечението е планувано и е причина за вашето пътуване в чужбина, съществуват две възможности: болнично лечение и извънболнично лечение.

В случай на болнично лечение здравноосигурителните институции почти винаги изискват предварително разрешение. Разходите се покриват съгласно условията в страната, където получавате лечението (страна на лечението). Ако тези условия са по-неблагоприятни от условията на вашата лична здравна осигуровка, разликата в стойността ще ви бъде възстановена. Ако не сте получили разрешение, разходите по лечението ви няма да бъдат покрити автоматично. Можете да поискате възстановяване на средствата при завръщането си, но няма гаранция, че искането ви ще бъде удовлетворено.

В случай на извънболнично лечениеможете да потърсите разрешение и преди заминаване и след това да се възползвате от същите гаранции. Можете също така да заминете без разрешение за страната, в която възнамерявате да се лекувате (страна на лечението), и да поискате възстановяване на разходите при завръщането си. По този начин разходите по лечението ви ще бъдат покрити съгласно условията на страната, в която се намира вашата здравноосигурителна институция. Моля имайте предвид, че Швейцария не признава подобна възможност.

Ако отговаряте на тези условия и искате да получите формуляр S2 или ако се нуждаете от повече информация, прочетете повече за планираното медицинско лечение на сайта „Вашата Европа“ или се свържете с вашата здравноосигурителна каса.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница