Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er en af EU vigtigste finansielle ressourcer til at sikre gennemførelsen af ungdomsgarantiordninger. Det blev iværksat for at yde støtte til unge i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden var højere end 25 % i 2012. Det blev udvidet i 2017 til regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden var højere end 25 % i 2016.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støtter udelukkende unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), herunder langtidsledige eller unge, som ikke er registreret som jobsøgende. Det sikrer, at unge i de egne af Europa, hvor udfordringerne er størst, kan få målrettet støtte. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet yder typisk støtte til

  • lærepladser
  • praktikophold
  • jobformidling
  • videreuddannelse, der giver kvalifikationer.

Det støtter også gennemførelsen af ungdomsgarantien. Under ungdomsgarantien skal medlemslandene tage initiativer for at sikre, at unge på op til 25 år får et tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold af høj kvalitet inden for en frist på fire måneder, efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet supplerer andre tiltag i EU-landene, især under Den Europæiske Socialfond (ESF), som skal gennemføre ungdomsgarantiordninger. ESF kan nå længere ud end til enkeltpersoner og er med til at reformere institutioner og tjenester inden for beskæftigelse og uddannelse.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativets samlede budget (til alle støtteberettigede medlemslande) udgør 8,8 mia. euro for perioden 2014-2020. Det oprindelige budget for 2014-2015 var på 6.4 mia. euro, men i betragtning af den fortsat store ungdomsarbejdsløshed foreslog Kommissionen i september 2016 at øge budgettet. I juni 2017 vedtog Rådet og Parlamentet en forøgelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets budget på 2,4 mia. euro til støtteberettigede medlemslande for perioden 2017-2020.

Ud af det samlede budget på 8,8 mia. euro kommer 4,4 mia. euro fra en særlig budgetpost for ungdomsbeskæftigelse, som suppleres med 4,4 mia. euro fra nationale ESF-tildelinger. De støtteberettigede EU-lande lægger deres egne ressourcer oven i ESF's bidrag. Initiativet gennemføres i overensstemmelse med ESF's regler.

For at iværksætte hurtige beskæftigelsesinitiativer i marken har EU-landene fået adgang til betydelige midler i form af forfinansiering, der i 2015 undtagelsesvis blev øget til 30 % af den særlige budgetpost for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Baggrund

Del denne side