Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Nuorisotyöllisyysaloite (YEI)

Nuorisotyöllisyysaloite on EU:n keskeisiä nuorisotakuun täytäntöönpanon rahoitusvälineitä. Aloitteella tuetaan alle 25-vuotiaita nuoria alueilla, joilla nuorten työttömyysaste oli yli 25 prosenttia vuonna 2012. Määrärahoja lisättiin vuonna 2017 ja osoitettiin erityisesti alueille, joilla nuorten työttömyysaste ylitti tämän rajan vuonna 2016.

Nuorisotyöllisyysaloitteen tuki on suunnattu nuorille, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (ns. NEET-nuoret). Kohderyhmään kuuluvat muun muassa pitkäaikaistyöttömät ja ne, jotka eivät ole rekisteröityneet työnhakijoiksi. Tavoitteena on antaa kohdennettua tukea nuorille seuduilla, joilla tilanne on haasteellisin. Nuorisotyöllisyysaloitteen tyypillisiä tukikohteita ovat

  • oppisopimuskoulutus
  • työharjoittelu
  • nuorten työpaikat
  • tutkintoon johtava täydennyskoulutus.

Nuorisotyöllisyysaloite tukee nuorisotakuun täytäntöönpanoa. Nuorisotakuu edellyttää EU-maiden varmistavan erityistoimin, että alle 25-vuotiaille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka 4 kuukauden kuluessa siitä, kun he ovat lopettaneet koulunkäynnin tai jääneet työttömiksi.

Nuorisotyöllisyysaloite täydentää nuorisotakuuohjelmien kansallisia toimia, joista osa saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Sosiaalirahastosta tuetaan yksilötason toimien lisäksi myös työvoimapalvelujen ja koulutuslaitosten uudistamista.

Nuorisotyöllisyysaloitteen kokonaisbudjetti (kaikille tukikelpoisille EU-maille) kaudella 2014–2020 on 8,8 miljardia euroa. Kauden 2014–2015 alustava budjetti oli 6,4 miljardia euroa, mutta komissio ehdotti budjetin kasvattamista syyskuussa 2016, koska nuorisotyöttömyys oli edelleen suuri ongelma. EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti päättivät kesäkuussa 2017 lisätä ohjelman budjettiin 2,4 miljardin euron määrärahan kaudelle 2017–2020.

Puolet 8,8 miljardin euron budjetista tulee nuorisotyöllisyyttä koskevasta budjettikohdasta ja puolet perustuu Euroopan sosiaalirahaston kansallisiin määrärahoihin. Sosiaalirahaston tukea täydennetään EU-maiden omilla rahoitusosuuksilla. Aloitteen täytäntöönpanossa sovelletaan ESR:n sääntöjä.

Jotta nuorisotyöllisyysaloitteen toimet saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti, EU-maille maksetaan runsaasti rahoitusta ennakkomaksuina. Vuonna 2015 ennakkomaksuosuus nostettiin poikkeuksellisesti 30 prosenttiin aloitteen määrärahoista.

Taustaa

  • Eurooppa-neuvosto teki helmikuussa 2013 päätöksen nuorisotyöllisyysaloitteen perustamisesta. Aloitteella haluttiin lisätä EU:n taloudellista tukea alueille, joilla nuorisotyöttömyys on erityisen suurta, ja nuorille, joilla ei ole työ- eikä opiskelupaikkaa.
  • EU:n neuvosto antoi huhtikuussa 2013 nuorisotakuusuosituksen, jolla edistetään nuorten pääsyä työelämään.

Jaa tämä sivu