Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) az egyik legfontosabb olyan uniós eszköz, amelynek révén az EU pénzügyi forrásokat biztosít az ifjúsági garanciarendszerek életbe léptetésének támogatására. Célja, hogy támogatásban részesítse a fiatalokat azokban a régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség 2012-ben meghaladta a 25%-ot. 2017-től azok a régiók is részesülnek a támogatásban, ahol az ifjúsági munkanélküliség 2016-ban is meghaladta ezt az arányt.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kizárólag a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat segíti – ideértve a tartósan munkanélkülieket, illetve az álláskeresőként nem regisztrált személyeket is. Így a fiatalok célzott támogatásban részesülhetnek azokban az európai térségekben, amelyek a legsúlyosabb kihívásokkal küszködnek. A kezdeményezés forrásai jellemzően az alábbi lehetőségek megteremtését finanszírozzák:

  • tanulószerződéses gyakorlati képzés,
  • szakmai gyakorlat,
  • állás,
  • szakképesítést adó képzés.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatja az ifjúsági garancia életbe léptetését. Az ifjúsági garancia keretében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 25 éven aluli fiatalok a munkahelyük elvesztését, illetve a tanulás befejezését követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjanak, illetve megfelelő lehetőséget arra, hogy folytassák tanulmányaikat, tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesüljenek, vagy szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészíti a tagállami szintű egyéb intézkedéseket, különösen azokat az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak támogatásával megvalósuló kezdeményezéseket, amelyek célja az ifjúsági garanciarendszerek végrehajtása. A Szociális Alap nem csak az egyes embereket támogatja. Az alap hozzájárulhat a foglalkoztatás, valamint az oktatási és képzési intézmények/szolgáltatások megreformálásához is.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés összköltségvetése (a támogatásra jogosult összes EU-tagállamra vonatkozóan) a 2014 és 2020 közötti időszakban 8,8 milliárd eurót tesz ki. A Bizottság eredetileg 6,4 milliárd eurót irányzott elő a 2014–2015-ös időszakra, ám 2016 szeptemberében – mivel az ifjúsági munkanélküliség továbbra is nagy volt – javaslatot tett a költségvetés emelésére. A Tanács és a Parlament 2017 júniusában fogadta el a 2,4 milliárd eurós költségvetés-növelést a 2017–2020-as időszakra (a támogatásra jogosult tagállamokra vonatkozóan).

A 8,8 milliárd eurós összköltségvetés fele (4,4 milliárd euró) az e célra létrehozott ifjúsági foglalkoztatási költségvetési sorból, a másik fele pedig a tagállamoknak nyújtandó ESZA-előirányzatokból származik. A támogatást élvező tagállamok az ESZA-hozzájárulást saját forrásaikkal egészítik ki. A kezdeményezés végrehajtására az ESZA-szabályoknak megfelelően kerül sor.

Annak érdekében, hogy a gyakorlatban gyorsabban induljanak meg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítását célzó intézkedések az érintett térségekben, az EU jelentős összegeket mobilizált a tagállamok számára előfinanszírozás formájában. 2015-ben az EU úgy döntött, hogy az előfinanszírozás mértékét kivételesen az előirányzott költségvetési tétel 30%-ára növeli.

Háttér-információk

  • Az Európai Tanács 2013 februárjában döntött az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés létrehozásáról, hogy növelje az ifjúsági munkanélküliség és az inaktivitás tekintetében az arra leginkább rászoruló régiók és egyének által igénybe vehető pénzügyi támogatást.
  • A Tanács 2013 áprilisában hivatalosan is elfogadta az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló ajánlást abból a célból, hogy a fiatalok sikeresen lépjenek át az iskolából a munka világába.

Oldal megosztása