Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) az egyik legfontosabb olyan uniós eszköz, amelynek révén az EU pénzügyi forrásokat biztosít arra, hogy támogassa az ifjúsági garancia programjainak 2023-ig történő életbe léptetését. Az EU 2013-ban indította útjára a kezdeményezést, hogy segítse a fiatalokat azokban a régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség meghaladja a 25%-ot.

A 2021–2023-as években a tagállamok a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás (REACT-EU) keretében rendelkezésre álló további uniós finanszírozásnak köszönhetően növelhetik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az Európai Szociális Alap forrásait, hogy segítséget nyújtsanak a koronavírus-válság által sújtott fiataloknak.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kizárólag a nem foglalkoztatottoktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat segíti – ideértve a tartósan munkanélkülieket, illetve az álláskeresőként nem regisztrált személyeket is. Így a fiatalok célzott támogatásban részesülhetnek azokban az európai térségekben, amelyek a legsúlyosabb nehézségekkel küszködnek. A kezdeményezés forrásai jellemzően az alábbi lehetőségek megteremtését finanszírozzák:

  • tanulószerződéses gyakorlati képzés;
  • szakmai gyakorlat;
  • munkaközvetítés;
  • szakképesítést adó továbbképzés.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatja az ifjúsági garancia életbe léptetését. Az ifjúsági garancia keretében a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 25 éven aluli fiatalok a munkahelyük elvesztését, illetve a tanulás befejezését követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjanak, illetve megfelelő lehetőséget arra, hogy folytassák tanulmányaikat, tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesüljenek, vagy szakmai gyakorlatot szerezzenek.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészíti a tagállami szintű egyéb intézkedéseket, különösen azokat az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásainak támogatásával megvalósuló kezdeményezéseket, amelyek célja az ifjúsági garanciarendszerek végrehajtása. A Szociális Alap nem csak az egyes embereket támogatja, hanem hozzájárulhat a foglalkoztatás, valamint az oktatási és társadalmi rendszerek és szolgáltatások megreformálásához is.

Finanszírozás

A 2021–2027-es programozási időszak

A 2021–2027-es időszakra vonatkozóan az uniós intézmények – egyszerűsítésre törekedve – beépítették az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést az Európai Szociális Alap Pluszba (ESZA+), de a hangsúly továbbra is a fiatalok foglalkoztatásán lesz.  Minden tagállamnak az ESZA+ forrásainak megfelelő részét olyan célzott intézkedésekre és strukturális reformokra kell fordítania, amelyek a fiatalok foglalkoztatását, oktatását és képzését támogatják.

Azoknak a tagállamoknak, ahol a nem foglalkoztatott és oktatásban vagy képzésben sem részesülő, 15 és 29 év közötti fiatalok aránya 2017 és 2019 között meghaladta az uniós átlagot, ESZA+-forrásaik legalább 12,5%-át fiatalokat segítő intézkedésekre kell fordítaniuk.

A 2014–2020-es programozási időszak

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés összköltségvetése a 2014 és 2020 közötti időszakban 8,9 milliárd eurót tesz ki. Az eredeti költségvetés 6,4 milliárd euró volt, de mivel az ifjúsági munkanélküliség tartósan magas maradt, az EU 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban összesen 2,5 milliárd euróval növelte ezt a keretet.

A költségvetés egyik fele az e célra létrehozott ifjúsági foglalkoztatási költségvetési sorból származik, és azt az Európai Szociális Alapból származó ugyanakkora összeg egészíti ki. A támogatásra jogosult tagállamok az ESZA-forrásokat nemzeti társfinanszírozással egészítik ki. A kezdeményezés végrehajtására az ESZA-szabályoknak megfelelően kerül sor.

Annak érdekében, hogy gyorsabban induljanak meg az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítását célzó intézkedések az érintett térségekben, az EU jelentős összegeket mozgósított a tagállamok számára előfinanszírozás formájában. 2015-ben az EU úgy döntött, hogy az előfinanszírozás mértékét kivételesen az előirányzott költségvetési tétel 30%-ára növeli

Az ifjúság európai éve (2022)

Az ifjúság európai évéről 2021 decemberében jött létre a politikai megállapodás. A Bizottság 2022-ben számos kapcsolódó tevékenységet koordinál majd, szorosan egyeztetve az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, regionális és helyi hatóságokkal, az ifjúsági szervezetekkel és magukkal a fiatalokkal.

Az ifjúság európai évéről az Európai Ifjúsági Portálon lehet részletesebben tájékozódni.

Oldal megosztása