Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is een van de belangrijkste financieringsinstrumenten van de EU om de Jongerengarantie om te zetten in praktische maatregelen. Het is in 2013 in het leven geroepen om jongeren te steunen in Europese regio’s waar de jeugdwerkloosheid in 2012 meer dan 25% was. In 2017 is er meer geld beschikbaar gekomen voor regio’s waar in 2016 meer dan 25% van de jongeren werkloos was.

De steun gaat alleen naar jongeren die geen onderwijs en geen opleiding volgen en geen werk hebben, ook als ze al lang werkloos zijn of niet als werkzoekende zijn ingeschreven. Zo komt de steun terecht bij jongeren in de streken in Europa waar de nood het hoogst is. Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief financiert vooral:

  • leerlingplaatsen
  • stages
  • arbeidsbemiddeling
  • opleidingen die worden afgesloten met een diploma

Het initiatief ondersteunt de uitvoering van de Jongerengarantie. Volgens de Jongerengarantie moeten de EU-landen ervoor zorgen dat jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat ze de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een passende baan, vervolgopleiding, leerlingplaats of stageplaats krijgen.

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is een aanvulling op de maatregelen die de landen (vaak met steun van het ESF, het Europees Sociaal Fonds) hiervoor zelf al hebben genomen. Het ESF steunt zo niet alleen individuele personen, maar draagt ook bij tot hervormingen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, bij opleidingen en in de dienstensector.

Het totale budget van het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (voor alle EU-landen die ervoor in aanmerking komen) is 8,8 miljard euro voor de periode 2014-2020. Het aanvankelijke budget voor de jaren 2014-2015 was 6,4 miljard euro, maar in september 2016 heeft de Commissie voorgesteld meer geld beschikbaar te stellen omdat de jeugdwerkloosheid nog steeds erg hoog was. In juni 2017 is dat plan goedgekeurd door de Raad en het Parlement en is er 2,4 miljard euro extra vrijgemaakt voor de periode 2017-2020.

Van de totale begroting komt 4,4 miljard euro van een speciale begrotingspost voor jeugdwerkgelegenheid. De andere helft komt van het ESF. De landen die steun ontvangen, vullen de bijdrage van het ESF aan met geld uit hun eigen begroting. Daarbij moeten de regels van het ESF worden gevolgd.

Om de concrete maatregelen zo snel mogelijk van start te laten gaan, hebben de EU-landen al een flinke som geld als voorfinanciering gekregen, die in 2015 bij wijze van uitzondering werd opgetrokken tot 30% van het begrote bedrag.

Achtergrond

Delen