Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Pobuda za zaposlovanje mladih

Pobuda za zaposlovanje mladih je eden glavnih finančnih virov EU v podporo izvajanju programa jamstvo za mlade. Uvedena je bila za zagotavljanje podpore mladim na območjih, kjer je bila leta 2012 brezposelnost mladih večja od 25 %. Leta 2017 je zajela tudi regije, kjer je leta 2016 brezposelnost mladih presegla 25 %.

Pobuda za zaposlovanje mladih je izključno namenjena mladim, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni oziroma se ne usposabljajo, vključno z mladimi, ki so dalj časa brezposelni ali niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. V delih Evrope, kjer so težave največje, lahko mladi prejmejo ciljno usmerjeno podporo. Običajno pobuda zagotavlja sredstva za:

  • vajeništvo
  • delovno prakso
  • posredovanje zaposlitve
  • nadaljnje izobraževanje za pridobitev kvalifikacije

Pobuda za zaposlovanje mladih podpira izvajanje jamstva za mlade. V okviru jamstva za mlade bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da mladi v starosti do 25 let dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih mesecev po zaključku šolanja oziroma začetku brezposelnosti.

Pobuda za zaposlovanje mladih dopolnjuje druge ukrepe na nacionalni ravni, ki jih zlasti podpira Evropski socialni sklad in so namenjeni izvajanju programa jamstva za mlade. Sredstva Evropskega socialnega sklada niso namenjena samo posameznikom, temveč tudi prenovi zavodov za zaposlovanje, ustanov za izobraževanje in usposabljanje ter njihovih storitev.

Celotni proračun pobude za zaposlovanje mladih (za vse upravičene države članice EU) znaša 8,8 milijarde evrov za obdobje 2014–2020. Prvotni proračun za obdobje 2014–2015 je znašal 6,4 milijarde evrov, vendar je septembra 2016 zaradi še vedno visoke ravni brezposelnosti mladih Komisija predlagala povečanje proračuna. Junija 2017 sta se Svet in Evropski parlament dogovorila, da bosta proračun za pobudo za zaposlovanje mladih v upravičenih državah članicah povečala za 2,4 milijarde evrov v obdobju 2017–2020.

V skupnem proračunu 8,8 milijarde evrov je zaposlovanju mladih namenjenih 4,4 milijarde evrov iz ustrezne proračunske vrstice, dodatne 4,4 milijarde evrov pa iz sredstev, ki jih državam dodeli Evropski socialni sklad. Sredstva Evropskega socialnega sklada dopolnjujejo upravičene države članice z lastnimi sredstvi. Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v skladu s pravili Evropskega socialnega sklada.

Za čim hitrejše izvajanje pobude so države članice prejele znatna finančna sredstva v obliki predfinanciranja, ki je bilo leta 2015 izjemoma povečano na 30 % posebne proračunske vrstice za pobudo za zaposlovanje mladih.

Osnovne informacije

  • Februarja 2013 je Evropski svet sprejel pobudo za zaposlovanje mladih za povečanje finančne pomoči EU regijam, ki imajo največje težave z brezposelnostjo mladih in odpravljanjem njihove neaktivnosti.
  • Aprila 2013 je bilo uradno sprejeto Priporočilo o jamstvu za mlade, ki naj bi zagotovilo uspešen prehod mladih na trg dela.

Povej naprej