Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Pobuda za zaposlovanje mladih

Pobuda za zaposlovanje mladih je eden glavnih finančnih virov EU v podporo izvajanju programa jamstvo za mlade do leta 2023. Leta 2013 jo je uvedla EU z namenom zagotavljanja podpore mladim na območjih, kjer je bila brezposelnost mladih večja od 25 %.

Države članice lahko v obdobju 2021–2023 povečajo sredstva pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada za pomoč mladim, ki jih je prizadela koronavirusna kriza, in sicer z dodatnimi sredstvi EU, ki so na voljo v okviru programa za pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU).

Pobuda za zaposlovanje mladih je namenjena izključno mladim, ki se ne izobražujejoniso zaposleni oziroma se ne usposabljajo, med drugim tudi tistim, ki so dalj časa brezposelni ali niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. V delih Evrope, kjer so težave največje, lahko mladi prejmejo ciljno usmerjeno podporo. Običajno pobuda zagotavlja sredstva za:

  • vajeništvo
  • delovno prakso
  • posredovanje zaposlitve
  • nadaljnje izobraževanje za pridobitev kvalifikacije

Pobuda za zaposlovanje mladih podpira izvajanje jamstva za mlade. V okviru jamstva za mlade bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da mladi v starosti do 25 let dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih mesecev po zaključku šolanja oziroma začetku brezposelnosti.

Pobuda za zaposlovanje mladih dopolnjuje druge ukrepe na nacionalni ravni, ki jih podpira zlasti Evropski socialni sklad in so namenjeni izvajanju programa jamstva za mlade. Sredstva Evropskega socialnega sklada niso namenjena samo posameznikom, temveč tudi prenovi sistemov zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in socialnih sistemov ter njihovih storitev.

Financiranje

Programsko obdobje 2021–2027

Institucije EU so v obdobju 2021–2027 zaradi poenostavitve pobudo za zaposlovanje mladih vključile v Evropski socialni sklad plus (ESS+), pri čemer je poudarek še vedno na zaposlovanju mladih.  Vse države članice morajo dodeliti ustrezen znesek svojih sredstev ESS+ za ciljno usmerjene ukrepe in strukturne reforme v podporo zaposlovanju mladih, izobraževanju in usposabljanju.

Poleg tega morajo države članice, v katerih je delež mladih v starosti od 15 do 29 let, ki v obdobju 2017–2019 niso bili zaposleni, se niso izobraževali ali usposabljali, presegel povprečje EU, mladim nameniti vsaj 12,5 % svojih sredstev ESS+.

Programsko obdobje 2014–2020

Skupni proračun pobude za zaposlovanje mladih v obdobju 2014–2020 je 8,9 milijarde evrov. Prvotni proračun je znašal 6,4 milijarde evrov, vendar je EU glede na vztrajno visoke stopnje brezposelnosti mladih ta proračun v letih 2017, 2019 in 2020 povečala za skupno 2,5 milijarde evrov dodatnih sredstev.

Polovica proračunskih sredstev je iz posebne proračunske vrstice za pobudo za zaposlovanje mladih, ki se dopolnjuje z ustreznim zneskom iz ESS. Upravičene države članice poleg sredstev ESS namenjajo dodatno nacionalno sofinanciranje. Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v skladu s pravili Evropskega socialnega sklada.

Za čim hitrejše izvajanje pobude je EU država članica namenila znatna finančna sredstva v obliki predfinanciranja, ki je bilo leta 2015 izjemoma povečano na 30 % posebne proračunske vrstice za pobudo za zaposlovanje mladih. 

Evropsko leto mladih 2022

Politični dogovor o evropskem letu mladih je bil dosežen decembra 2021. Komisija bo v letu 2022 v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi, mladinskimi organizacijami in mladimi samimi pripravila vrsto dejavnosti.

Več informacij je na voljo na evropskem mladinskem portalu.

Povej naprej