Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) este una dintre principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a programelor din cadrul Garanției pentru tineret. Inițiativa a fost lansată pentru a le oferi sprijin tinerilor care locuiesc în regiuni unde rata șomajului depășea 25 % în 2012. În 2017 s-au adăugat și regiunile unde rata șomajului în rândul tinerilor era mai mare de 25 % în 2016.

Inițiativa se adresează exclusiv tinerilor care nu lucrează și nici nu urmează un program educațional sau de formare profesională, inclusiv tinerilor șomeri de lungă durată și celor înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Obiectivul inițiativei este să direcționeze sprijinul către tinerii din zonele care se confruntă cu cea mai dificilă situație. În general, inițiativa YEI susține:

  • programele de ucenicie
  • stagiile
  • plasarea în întreprinderi
  • programele de formare profesională care se finalizează cu obținerea unei calificări.

Inițiativa sprijină implementarea Garanției pentru tineret. În baza Garanției pentru tineret, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că tinerii cu vârsta de până la 25 de ani beneficiază, în termen de 4 luni de la terminarea școlii sau de la data la care au devenit șomeri, de oferte de bună calitate pentru încadrarea în muncă sau pentru continuarea educației, participarea la un stagiu sau înscrierea la un program de ucenicie.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor completează alte măsuri luate la nivel național, în special cu ajutorul Fondului social european (FSE), pentru a implementa sistemele din cadrul Garanției pentru tineret. FSE nu vizează doar persoane, pentru că sprijinul său poate contribui și la reformarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și a instituțiilor de învățământ și de formare profesională.

În perioada 2014-2020, bugetul total al inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor se ridică la 8,8 miliarde EUR, pentru toate statele membre eligibile. Bugetul inițial, pentru perioada 2014-2015, a fost de 6,4 miliarde EUR. Totuși, date fiind nivelurile încă ridicate ale ratei șomajului în rândul tinerilor, în septembrie 2016 Comisia a propus creșterea acestui buget. În iunie 2017, Consiliul și Parlamentul au convenit să mărească cu 2,4 miliarde EUR bugetul YEI pentru perioada 2017-2020, pentru toate statele eligibile.

Din bugetul total de 8,8 miliarde EUR, 4,4 miliarde EUR provin de la linia bugetară dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, restul de 4,4 miliarde EUR fiind alocate din FSE. Contribuția FSE este completată de resursele proprii ale statelor membre vizate. Inițiativa este implementată în conformitate cu normele FSE.

Pentru a accelera desfășurarea acțiunilor YEI pe teren, statele membre au primit fonduri substanțiale sub forma unei prefinanțări care, în 2015, a crescut în mod excepțional la 30 % din linia bugetară specială destinată YEI.

Context

  • În februarie 2013, Consiliul European a convenit asupra creării inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, destinată să sporească sprijinul financiar acordat de UE regiunilor și persoanelor care se confruntă cu cea mai ridicată rată a șomajului și a inactivității în rândul tinerilor.
  • În aprilie 2013, a fost adoptată oficial recomandarea privind Garanția pentru tineret, menită să asigure integrarea tinerilor pe piața muncii.

Distribuiți pagina