Navigācijas ceļš

Pieteikumi

Vēlaties uzzināt vairāk par fondam iesniegtajiem pieteikumiem? Šeit var meklēt pieteikumu, ievadot atslēgvārdu vai izmantojot iepriekš noteiktos kritērijus.

Atbalsts darbojas šādi

1. Kad

  • kāda dalībvalsts tiek informēta par liela mēroga štatu samazināšanu globalizācijas vai krīzes dēļ un
  • pēc tam, kad darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji ir vienojušies par sociālo plānu,

attiecīgās dalībvalsts EGF kontaktpersonu vadībā tiek izstrādāts plāns, kā palīdzēt atlaistajiem darba ņēmējiem.

2. Plānu var iesniegt Eiropas Savienībai, prasot fonda līdzfinansējumu.

3. Eiropas Komisija plānu izskata un ierosina abām ES iestādēm, kuru pārziņā ir budžets (Padomei un Eiropas Parlamentam), lai tās plānu apstiprina.

4. Ja plānu apstiprina, attiecīgā dalībvalsts var saņemt līdz 60 % no sava rīcības plāna izmaksām.

image

2. panta a) punkts: uzņēmums, tā piegādes uzņēmumi un pakārtotās ražošanas uzņēmumi.

2. panta b) punkts: nozare vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos.

2. panta c) apakšpunkts: Mazs darba tirgus vai izņēmuma gadījumi, kur nav pilnībā izpildīti 2. panta a) vai b) apakšpunkta nosacījumi.