Navigācijas ceļš

Eiropas Nodarbinātības stratēģija

Pavārs gatavo ēdienu

Eiropas nodarbinātības stratēģija ir izstrādāta, lai Eiropas Savienībā radītu vairāk labāku darba vietu. Tās pamatā ir izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020”.

Eiropas nodarbinātības stratēģija piedāvā satvaru, kurā ES dalībvalstis, izmantojot “atvērtās koordinācijas metodi”, var dalīties ar informāciju, apspriesties un koordinēt savu nodarbinātības politiku.

Tās pamatā ir gada izaugsmes pētījums, kurā noteiktas nākamā gada ES prioritātes, kā veicināt izaugsmi un radīt darbvietas, un kurš ievada ikgadējo Eiropas pusgadu, kad valstu valdības tiek mudinātas ciešāk koordinēt savu ekonomisko un fiskālo politiku.

Šis process, ko atbalsta Nodarbinātības komiteja, risinās katru gadu šādos posmos:

Tā kā Eiropā ir liels bezdarbs, Eiropas Komisija 2012. gada aprīlī nāca klajā ar vairākiem pasākumiem darba vietu vairošanai jeb tā saukto nodarbinātības paketi.

Eiropas nodarbinātības stratēģijas pamatā ir “Eiropas 2020” jaunu prasmju un darba vietu programma, un to atbalsta Eiropas Nodarbinātības novērošanas centrs un savstarpējās mācīšanās programma.

      Kopīgot

    • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”