Naršymo kelias

Europos užimtumo strategija

Gaminantis virėjas

Europos užimtumo strategija siekiama sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų visoje ES. Ji parengta vadovaujantis ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“.

Europos užimtumo strategijoje numatoma ES šalių dalijimosi informacija, užimtumo politikos aptarimo ir koordinavimo sistema (atvirasis koordinavimo metodas).

Sistema grindžiama metine augimo apžvalga, kurioje išdėstomi ateinančių metų ES prioritetai siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Šia apžvalga taip pat pradedamas kasmetinis Europos semestras, kuriuo skatinamas glaudesnis nacionalių vyriausybių ekonomikos bei fiskalinės politikos koordinavimas.

Kiekvienais metais šį procesą (kurį vykdyti padeda Užimtumo komitetas) sudaro toliau nurodyti etapai.

Reaguodama į didelį nedarbą Europoje, 2012 m. balandžio mėn. Europos Komisija pateikė darbo vietų kūrimui skatinti skirtų užimtumo priemonių rinkinį.

Europos užimtumo strategija taip pat parengta vadovaujantis strategijos „Europa 2020“ naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarke. Strategiją įgyvendinti padeda Europos užimtumo stebėjimo įstaiga, be to, vykdoma Tarpusavio mokymosi programa.

      Siųsti draugams

    • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“