Naršymo kelias

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa yra Europos finansinė priemonė, kurią tiesiogiai valdo Europos Komisija, siekdama remti užimtumą, socialinę politiką ir darbuotojų judumą visoje ES. EaSI finansavimas yra skirtas išbandyti reformų idėjas vietoje, jas įvertinti, o geriausias – pritaikyti visose valstybėse narėse. EaSI jungia tris ES programas: PROGRESS, EURES ir mikrofinansų priemonę „Progress“.

daugiau vaizdo siužetų