Naršymo kelias

Finansavimas

Mašinos krumpliaračiai su ES vėliava

Europos Komisija skiria finansavimą projektams, susijusiems su užimtumu, socialiniais reikalais ir socialine įtrauktimi, pagal toliau išvardytas programas.

Europos socialinis fondas (ESF)

Iš ESF finansuojami projektai, skirti padėti tobulinti įgūdžius ir darbo galimybes. Kreiptis dėl finansavimo viešos ir privačios organizacijos turėtų į ESF vadovaujančias institucijas savo šalyje. Europos Komisija nustato finansavimo prioritetus, bet tiesiogiai nedalyvauja atrenkant projektus.

Daugiau apie ESF
ESF jūsų šalyje

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI)

ES užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa – tai Europos lygmens finansavimo priemonė, kurią tiesiogiai valdo Europos Komisija. Ji skirta užimtumui, socialinei politikai ir darbuotojų judumui visoje ES remti. Norinčios kreiptis dėl finansavimo reikalavimus atitinkančios organizacijos turi dalyvauti skelbiamuose konkursuose ar kvietimuose teikti paraiškas.

Daugiau apie EaSI

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

Šis fondas padeda dėl pasikeitusių pasaulinės prekybos tendencijų darbo netekusiems žmonėms kuo greičiau įsidarbinti. Pavieniai asmenys ar įmonės, patiriantys sunkumų dėl darbo jėgos pertekliaus ir norintys kreiptis dėl finansavimo turėtų susisiekti su savo valstybės narės valdžios institucija.

Daugiau apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (FEAD)

FEAD remia ES šalių materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims veiksmus. Nacionalinės valdžios institucijos pasirenka organizacijas partneres, kurios teikia pagalbą, pagal Komisijos patvirtintas 2014–2020 m. nacionalines programas.

Daugiau apie FEAD

Susijęs finansavimas