Naršymo kelias

Analizė, vertinimas, poveikio vertinimas

Ranka, rašanti ant lapo, kuriame yra skaičių pilna lentelė

Europos visuomenė ir darbo rinkos sparčiai kinta. Šiuos pokyčius skatina įvairūs veiksniai, įskaitant globalizaciją, technologijų pažangą ir gyventojų senėjimą.

Europos Komisija padeda politikos formuotojams analizuodama svarbias socialines ir darbo rinkos tendencijas. Išsamesnės informacijos rasite šiuose svetainės skyriuose: 

Ji vertina ES politikos ir programų poveikį siekdama užtikrinti, kad jos padėtų kurti darbo vietas, spręsti socialines problemas ir skatinti lygias galimybes. Išsamesnės informacijos rasite šiame svetainės skyriuje: 

Kasmet Europos Komisija paskelbia daugiau kaip 50 tyrimų rezultatus. Dauguma šių tyrimų finansuojami pagal ES programą PROGRESS. Šioje svetainėje pateikiamoje dokumentų duomenų bazėje galite susipažinti su Europos Komisijos užsakytais užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių sričių tyrimais.