Cale de navigare

Analiză, evaluare, evaluarea impactului

Scrisul de mână al unei persoane pe o foaie pe care se află un tabel cu numere

Societatea şi pieţele forţei de muncă din UE se schimbă rapid, în contextul globalizării, al evoluţiilor tehnologice şi al îmbătrânirii populaţiei.

Pentru a-i sprijini pe responsabilii politici, Comisia Europeană realizează analize referitoare la principalele tendinţe sociale şi de pe piaţa muncii. Pentru detalii, consultaţi următoarele secţiuni ale acestui site:

Comisia evaluează impactul politicilor şi al programelor UE, pentru a garanta că acestea contribuie la crearea de locuri de muncă, abordează aspectele sociale şi promovează egalitatea de şanse. Pentru detalii, consultaţi următoarea secţiune a site-ului:

În fiecare an, Comisia Europeană publică peste 50 de studii, majoritatea finanţate de programul european PROGRESS. Pentru a consulta studiile comandate de Comisie în domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi egalităţii de şanse, accesaţi baza documentară a acestui site.