Cale de navigare

Fondul european de ajustare la globalizare

Fondul european de ajustare la globalizare le oferă sprijin personalizat persoanelor care își pierd locul de muncă din cauza schimbărilor structurale majore generate de globalizare – de exemplu, când o companie mare se închide sau își mută producția în afara UE sau ca urmare a crizei economice și financiare globale. Cererile și cazurile FEG sunt gestionate și puse în aplicare de către autoritățile naționale sau regionale. Fiecare proiect are o durată de derulare de doi ani.

mai multe înregistrări video