Cosán nascleanúna

Leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú

Soláthraítear tacaíocht spriocdhírithe sa Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú do dhaoine a bhfuil a bpoist á gcailleadh acu de bharr mórathruithe struchtúracha i ngeall ar dhomhandú, e.g. nuair a dhúnann cuideachta mhór nó nuair a aistrítear an táirgeadh lasmuigh de AE, de bharr na géarchéime eacnamaíche agus airgeadais. Déanann údaráis náisiúnta nó réigiúnacha iarratais agus cásanna um CECD a bhainistiú agus a chur chun feidhme. Reáchtáiltear gach tionscadal ar feadh 2 bhliain.

fístéipeanna eile