Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering biedt gerichte ondersteuning aan mensen die hun baan hebben verloren door grote structurele veranderingen als gevolg van globalisering, bijv. wanneer een groot bedrijf moet sluiten of wanneer productie wordt verplaatst naar een land buiten de EU, of door de wereldwijde economische en financiële crisis. EGF-aanvragen en -zaken worden beheerd en uitgevoerd door nationale of regionale autoriteiten. Ieder project loopt twee jaar.

meer video's