Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

FEAD: een verschil maken

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) helpt EU-landen om de meest behoeftige mensen van basisbehoeften te voorzien. Het fonds biedt bijstand in de vorm van voedsel, kleding en andere basisbenodigdheden, maar geeft ook advies of andere hulp om te in de samenleving re-integreren. Beelden van kansarme mensen tijdens hun dagelijkse bezigheden (een maaltijd bereiden, thuis rusten, naar school gaan) en hoe kleine dingen die door het FEAD worden gefinancierd een groot verschil kunnen maken in hun leven.

meer video's