Navigációs útvonal

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI)

Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) programa yra Europos finansinė priemonė, kurią tiesiogiai valdo Europos Komisija, siekdama remti užimtumą, socialinę politiką ir darbuotojų judumą visoje ES. EaSI finansavimas yra skirtas išbandyti reformų idėjas vietoje, jas įvertinti, o geriausias – pritaikyti visose valstybėse narėse. EaSI jungia tris ES programas: PROGRESS, EURES ir mikrofinansų priemonę „Progress“.

rövidfilmek