Sti

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

Det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på EU-plan administreret direkte af EU-Kommissionen, som skal støtte beskæftigelse, socialpolitik og mobilitet på arbejdsmarkedet på tværs af EU. EaSI-finansiering bruges til at afprøve reform-ideer i marken, evaluere dem og udbrede de bedste af dem på tværs af medlemslandene. Det samler tre EU-programmer: PROGRESS, EURES og Progress Mikrofinansiering.

flere videoklip