Sti

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen yder målrettet støtte til personer, der har mistet deres job som følge af store strukturelle ændringer, der skyldes globaliseringen, f.eks. når en stor virksomhed lukker, hvis produktionen flyttes ud af EU eller som følge af den internationale økonomiske og finansielle krise. EGF-ansøgninger og -sager forvaltes og gennemføres af nationale eller regionale myndigheder. Hvert projekt løber i 2 år.

flere videoklip