Sti

Den europæiske beskæftigelsesstrategi

Kok, der laver mad

Den europæiske beskæftigelsesstrategi har til formål at skabe flere og bedre job i hele EU. Den er inspireret af vækststrategien Europa 2020.

Den europæiske beskæftigelsesstrategi opstiller en ramme (den "åbne koordinationsmetode") for EU-landene, så de kan dele information og drøfte og koordinere deres beskæftigelsespolitikker.

Den bygger på den årlige vækstundersøgelse, der fastsætter EU's prioriteter for det kommende år for at sætte skub i vækst og jobskabelse, og som åbner det europæiske halvår, som skal give tættere koordinering af medlemslandenes økonomiske og budgetmæssige politikker.

Hvert år omfatter denne proces (som understøttes af Beskæftigelsesudvalgets arbejde) følgende trin:

  • Retningslinjer for beskæftigelsen – fælles prioriteter og mål for beskæftigelsespolitikken. Foreslås af Kommissionen, godkendes af medlemslandene og vedtages af EU-Rådet.
  • Fælles rapport om beskæftigelsen – baseret på a) en vurdering af beskæftigelsessituationen i Europa, b) gennemførelsen af retningslinjerne for beskæftigelsen, c) Beskæftigelsesudvalgets gennemgang af udkastene til de nationale reformprogrammer. Den er led i den årlige vækstundersøgelse. Offentliggøres af Kommissionen og vedtages af EU-Rådet.
  • Nationale reformprogrammer – indgives af medlemslandene og analyseres af Kommissionen for at sikre, at de stemmer overens med Europa 2020-strategien. (Database over nationale reformprogrammer før 2011)
  • Landespecifikke henstillinger – fremsættes af Kommissionen og bygger på en vurdering af de nationale reformprogrammer.
  • Den 25. februar 2015 offentliggjorde Kommissionen en række landerapporter med analyser af EU-landenes økonomiske politik. Rapporterne indeholdt også en grundig gennemgang af de 16 lande, der har makroøkonomiske ubalancer.

Som reaktion på den høje arbejdsløshed i Europa iværksatte Europa-Kommissionen i april 2012 en række tiltag, der skulle sætte gang i jobskabelsen, den såkaldte "beskæftigelsespakke".

Den europæiske beskæftigelsesstrategi bygger også på Europa 2020-strategiens dagsorden for nye kvalifikationer og job og støttes af Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse og programmet for gensidig læring.

      Del

    • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+