Navigatsioonitee

Euroopa tööhõivestrateegia

Peakokk ametis

Euroopa tööhõivestrateegia eesmärgiks on luua rohkem ja paremaid töökohti kogu ELis. See lähtub tööhõive ja majanduskasvu strateegiast „Euroopa 2020”.

Euroopa tööhõivestrateegia näeb ette raamistiku (nn avatud koordinatsioonimeetod), et ELi liikmesriigid saaksid jagada teavet ning arutada ja koordineerida oma tööhõivepoliitikat.

See tugineb iga-aastasele majanduskasvu analüüsile, milles määratletakse ELi järgneva aasta prioriteedid majanduskasvu ja töökohtade loomise soodustamiseks ning millega avatakse Euroopa poolaasta, mille eesmärk on edendada liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimist.

Igal aastal hõlmab see protsess (mille teostamist toetab Euroopa tööhõivekomitee) järgmisi etappe:

Euroopas valitseva suure tööpuuduse tõttu algatas Euroopa Komisjon 2012. aasta aprillis rea meetmeid töökohtade loomise edendamiseks (nn tööhõivepakett).

Euroopa tööhõivestrateegia aluseks on ka strateegia „Euroopa 2020” uute oskuste ja töökohtade tegevuskava ning seda toetavad Euroopa Tööhõive Seirekeskus ja vastastikuse õppe programm.

      Jaga

    • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel