Cosán nascleanúna

Straitéis Fostaíochta na hEorpa

Cócaire i mbun cócaireachta

Is é is cuspóir do straitéis fostaíochta na hEorpa níos mó post agus poist níos fearr a chruthú ar fud an AE. Faightear spreagadh don straitéis ón straitéis fáis Eoraip 2020.

Pacáiste fostaíochta

Le dul i ngleic leis an leibhéal ard dífhostaíochta san Eoraip, sheol an Coimisiún Eorpach pacáiste beart in Aibreán 2012 le borradh a chur faoi phoist, is é sin an "Pacáiste fostaíochta". Tá mar aidhm leis an bpacáiste sin:

 • Tacú le breis post a chruthú
  • an cháin ar shaothar a laghdú
  • úsáid éifeachtach a bhaint as fóirdheontais fruilithe
  • lánfheidhm a bhaint as acmhainn na bpríomhearnálacha, m.sh. an geilleagar glas, TFC, nó sláinte agus cúram.
 • Dinimic na margaí saothair a athbhunú
  • tacaíocht a thabhairt d'oibrithe le go bhféadfaidh siad post a athrú nó dul ar ais ag obair
  • na páirtithe leasmhara uile a spreagadh le go ndéanfar na hathchóirithe a theastaíonn
  • infheistiú i scileanna de réir réamh-mheastacháin níos fearr agus riachtanais mhonatóireachta
  • saorghluaiseacht oibrithe a chur chun cinn.
 • Rialú na mbeartas fostaíochta a láidriú
  • an faireachán a dhéantar orthu a neartú i gcomhar le Ballstáit an AE le nach mbeidh na cúraimí fostaíochta agus sóisialta ag teacht salach ar na cúraimí eacnamaíocha.

Is forbairt é an pacáiste fostaíochta ar an gClár Oibre do scileanna nua agus poist atá in Eoraip 2020 agus faightear tacaíocht dó ón bhFaireachlann Eorpach um Fhostaíocht agus ón gClár Foghlama Fhirthpháirtigh.

Tuilleadh faoi phacáiste fostaíochta an AE

Comhordú beartais

Cruthaíonnn straitéis fostaíochta na hEorpa creat ("modh oscailte an chomhordaithe") do thíortha an AE le faisnéis a roinnt, agus a mbeartais fostaíochta a phlé agus a chomhordú.

Tá sé bunaithe ar an suirbhé bliantúil fáis, ina leagtar amach na tosaíochtaí atá ag an AE don bhliain amach romhainn le borradh a chur faoin bhfás agus faoi chruthú fostaíochta agus is é an tús é leis an seimeastar Eorpach bliantúil, ina spreagtar na rialtais náisiúnta comhordú níos dlúithe a dhéanamh ar a mbeartais eacnamaíocha agus fhioscacha.

Cuidíonn an Coiste Fostaíochta leis an bpróiseas sin ina bhfuil na céimeanna seo a leanas le déanamh gach bliain:

   Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+