Navigatsioonitee

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond annab sihtotstarbelist abi inimestele, kes on kaotanud töö üleilmastumisest tulenevate suurte struktuurimuutuste tõttu, näiteks üleilmse majandus- ja finantskriisi tõttu või juhul, kui suurettevõte suletakse või tootmine viiakse EList välja. EGFi taotlusi ja vahendeid haldavad ja rakendavad riiklikud või piirkondlikud ametiasutused. Projektid kestavad kaks aastat.

rohkem videoid