Navigatsioonitee

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) on ELi tasandi rahastamisvahend, mida haldab Euroopa Komisjon otse ja mis on mõeldud tööhõive, sotsiaalpoliitika ja tööjõu liikuvuse toetamiseks kõikjal ELis. EaSI rahastamist kasutatakse reformi ideede kohapeal katsetamiseks ja hindamiseks, et parimad neist seejärel liikmesriikides laiemalt kasutusele võtta. EaSI programm koondab kolm ELi programmi: PROGRESS, EURES ja mikrokrediidirahastu „Progress”.

rohkem videoid