Ścieżka nawigacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji udziela ukierunkowanego wsparcia osobom zwalnianym w wyniku poważnych zmian strukturalnych powstałych w skutek globalizacji, np. w przypadku, gdy duża firma zamyka zakłady lub przenosi produkcję poza UE, lub w następstwie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Rozpatrywaniem wniosków o wsparcie z EFG oraz zarządzaniem i realizacją projektów w ramach EFG zajmują się władze krajowe i regionalne. Każdy projekt trwa dwa lata.

więcej nagrań wideo