Ścieżka nawigacji

FEAD: Zmiany na lepsze

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) pomaga krajom UE odpowiedzieć na podstawowe potrzeby obywateli w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Fundusz oferuje pomoc w formie żywności, odzieży lub innych rzeczy codziennego użytku, która może być uzupełniana doradztwem lub inną formą wsparcia umożliwiającą ponowną integrację ze społeczeństwem. Sylwetki ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej na tle ich codziennych czynności (takich jak przygotowywanie posiłków, przebywanie w domu czy chodzenie do szkoły) oraz obraz tego jak znaczący wpływ na ich życie ma nawet niewielka pomoc ze strony Funduszu.

więcej nagrań wideo