Ścieżka nawigacji

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Ma wspierać wzrost zatrudnienia, politykę społeczną oraz mobilność zawodową w całej UE. Fundusze EaSI są wykorzystywane do testowania w praktyce nowych koncepcji reform, które są następnie oceniane, a najlepsze z nich rozszerzane na wszystkie państwa członkowskie. Program ten łączy trzy inicjatywy UE: PROGRESS, EURES oraz instrument mikrofinansowy Progress.

więcej nagrań wideo