Cesta

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje cílenou podporu lidem, kteří přijdou o práci v důsledku velkých strukturálních změn způsobených globalizací, např. když nějaká velká společnost zruší provoz nebo přesune výrobu mimo EU, nebo kvůli globální hospodářské a finanční krizi. Žádosti o pomoc z EGF a případy spravují a provádějí vnitrostátní nebo regionální orgány. Každý projekt běží dva roky.

další videa