Cesta

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) je finanční nástroj na evropské úrovni, který spravuje přímo Evropská komise a jehož úkolem je podporovat zaměstnanost, sociální politiku a pracovní mobilitu v celé EU. Financování EaSI se používá k testování nápadů týkajících se reformy v praxi, hodnotí je a poté ty nejlepší rozšiřuje napříč členskými státy. Slučuje tři programy EU: PROGRESS, EURES a Mikrofinancování Progress.

další videa