Navigacijski put

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) instrument je financiranja na europskoj razini kojime izravno upravlja Europska komisija s ciljem potpore zapošljavanja, socijalne politike i mobilnosti radnika u cijelom EU-u. Sredstva EaSI-ja upotrebljavaju se za testiranje ideja za reforme na terenu, njihovu procjenu i potom razvoj onih najboljih u državama članicama. Spaja tri programa EU-a: PROGRESS, EURES i mikrofinancijski instrument Progress.

više videozapisa