Navigacijski put

Uvijek putujte sa svojom Europskom karticom zdravstvenog osiguranja (EKZO)

Putujete Europom? Nemojte zaboraviti svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, besplatnu karticu koja vam omogućuje pristup medicinski nužnoj zdravstvenoj skrbi koju pruža država tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 28 zemalja EU, na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

više videozapisa