Navigacijski put

FEAD: Činiti razliku

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) zemljama EU-a pomaže u rješavanju osnovnih potreba najpotrebitijih osoba. Fond nudi pomoć u obliku hrane, odjeće i ostalih potrepština, ali i savjetovanja ili drugačiju pomoć kako bi se najpotrebitiji ponovno uključili u društvo. Promišljanja osoba u nepovoljnom položaju dok obavljaju svakodnevne radnje (pripremaju obrok, odmaraju se doma, idu u školu) te o tome kako sitnice koje financira FEAD mogu znatno promijeniti njihov život.

više videozapisa