Навигационна пътека

На фокус  


22/12/2016

Излезе декемврийският брой на „Social Agenda“

Младежи, представящи различни професии като дърводелец, служител в офис и продавач на цветя.

Декемврийският брой на списание „Social Agenda“ (социален дневен ред) за 2016 г. е посветен на реалното и конкретно влияние на европейската социална политика и политика по заетостта.

 

Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ)

Програмата за заетост и социални иновации (ЗиСИ) е европейски финансов инструмент, управляван директно от Европейската комисия, който подпомага заетостта, социалната политика и трудовата мобилност в целия ЕС. Финансирането по линия на програма ЗиСИ се използва за изпробване на идеи за реформи на място, за оценяването им и след това за разпространението на най-добрите в държавите членки. Тя обединява три програми на ЕС: „ПРОГРЕС“, Европейски портал за професионална мобилност (EURES) и механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

oще видеоматериали