Навигационна пътека

На фокус  


12/02/2014

Социален дневен ред — младежката заетост

Социален дневен ред — младежката заетост

В последния брой на „Social Agenda“ (Социален дневен ред) се изтъква необходимостта от нов подход към заетостта, социалната политика и политиката на приобщаване, за да се насърчи младежката заетост: комбинация от спешни, високо прицелени мерки за пряка подкрепа на младите хора и дългосрочни структурни реформи.

 

European Platform to improve prevention and deterrence of undeclared work

The European Commission has proposed the creation of a European Platform to improve cooperation at EU level in order to prevent and deter more effectively undeclared work, a phenomenon that causes serious damage to working conditions, fair competition and public budgets.

oще видеоматериали