Navigačný riadok

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje cielenú podporu osobám, ktoré prišli o prácu v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien vyplývajúcich z globalizácie, napr. keď sa veľká spoločnosť zatvorí alebo keď je výroba presunutá mimo EÚ alebo z dôvodu globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Žiadosti a prípady EGF riadia a vykonávajú vnútroštátne alebo regionálne orgány. Každý projekt trvá dva roky.

Ďalšie videozáznamy