Navigačný riadok

Vždy cestujte s Európskou kartou zdravotného poistenia (EHIC)

Cestujete v Európe? Nezabudnite na vašu európsku kartu zdravotného poistenia, bezplatná karta, ktorá vám poskytuje prístup k zdravotne nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej príslušnými štátmi počas dočasného pobytu v ktorejkoľvek z 28 krajín EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.

Ďalšie videozáznamy