Navigačný riadok

FEAD: Prispieť k zmene

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pomáha krajinám EÚ pri riešení základných potrieb ľudí v najväčšej núdzi. V rámci fondu sa poskytuje podpora vo forme potravín, oblečenia a iných základných potrieb, ale aj prostredníctvom poradenstva alebo inej pomoci pri opätovnom začleňovaní do spoločnosti. Pohľad na to, ako prežívajú znevýhodnení ľudia bežné denné činnosti (príprava jedla, odpočinok doma, chodenie do školy) a ako môžu malé iniciatívy financované z FEAD prispieť k veľkým zmenám v ich živote.

Ďalšie videozáznamy