Navigačný riadok

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je finančný nástroj na európskej úrovni, ktorý priamo spravuje Európska komisia s cieľom podporovať zamestnanosť, sociálnu politiku a mobilitu pracovnej sily v celej EÚ. Finančné prostriedky EaSI sa využívajú na testovanie návrhov reforiem v teréne, ich hodnotenie a následne na zdokonalenie tých najlepších vo všetkých členských štátoch. Spájajú sa v ňom tri programy EÚ: PROGRESS, EURES a nástroj mikrofinancovania Progress.

Ďalšie videozáznamy