Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ger riktat stöd till personer som har förlorat jobbet på grund av strukturella förändringar till följd av globaliseringen, t.ex. när ett stort företag lägger ned eller flyttar produktionen till ett land utanför EU, eller till följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Ansökningar och ärenden för EFG hanteras och genomförs av nationella eller regionala myndigheter. Projekten löper över 2 år.

fler videoklipp