Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Fead: vi gör skillnad

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) hjälper EU-länderna att uppmärksamma de människor som har det sämst ställt och att tillgodose deras behov. Fonden ger stöd i form av mat, kläder och andra basvaror, men bidrar också med rådgivning och annan hjälp för att människor ska kunna återintegreras i samhället. Intryck av missgynnade människor och deras vardagssysslor (laga mat, vila sig hemma, gå till skolan) och hur små saker som är finansierade av Fead kan göra stor skillnad i deras tillvaro.

fler videoklipp