Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Finansiering

Kugghjul med EU-flaggan

EU-kommissionen finansierar projekt om sysselsättning, sociala frågor och social inkludering genom följande program:

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfondens projekt hjälper människor att utveckla sin kompetens och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Offentliga och privata organisationer som vill söka bidrag bör kontakta ESF:s förvaltningsmyndigheter i sitt land. EU-kommissionen fastställer prioriteringar, men är inte direkt inblandad i urvalet av projekten.

Läs mer om ESF
ESF i ditt land

EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi)

Programmet sköts av EU-kommissionen och ska stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på EU:s arbetsmarknad. Organisationer som vill söka pengar måste delta i en anbuds- eller förslagsomgång.

Läs mer om Easi

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

Arbetstagare som har blivit av med jobbet på grund av strukturella förändringar i världshandeln kan få hjälp från EFG med att hitta ett nytt arbete så snabbt som möjligt. Enskilda eller företag som drabbats av uppsägningar och vill utnyttja fonden bör kontakta sina nationella myndigheter.

Läs mer om EFG

Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda (FEAD)

Fonden stöder EU-ländernas insatser för att hjälpa dem som har det sämst ställt. Ländernas myndigheter väljer ut partnerorganisationer som ansvarar för utdelning av mat och andra basvaror, på grundval av nationella program för 2014–2020 som kommissionen har godkänt.

Läs mer om fonden

Utbildning och upphandling