Sti

Finansiering

Tandhjul med EU's flag

EU-Kommissionen giver støtte til projekter, der vedrører beskæftigelse, sociale anliggender og social integration, som led i følgende programmer:

Den Europæiske Socialfond (ESF)

ESF støtter projekter, der hjælper mennesker med at forbedre deres kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Offentlige og private organisationer kan søge gennem de myndigheder, der forvalter ESF i deres hjemland. EU-Kommissionen fastsætter støtteprioriteterne, men er ikke direkte involveret i at udvælge projekter.

Mere om ESF
ESF i dit hjemland

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI)

Programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) er et finansieringsinstrument på europæisk plan, der forvaltes direkte af Europa-Kommissionen og skal styrke beskæftigelsen, socialpolitikken og arbejdskraftens bevægelighed i hele EU. For at søge skal de støtteberettigede organisationer deltage i et udbud eller en indkaldelse af forslag.

Mere om EaSI

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen hjælper mennesker, der har mistet deres arbejde som følge af ændringer i verdens handelsmønstre, med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Enkeltpersoner eller virksomheder, der rammes af afskedigelser, og som ønsker at søge om støtte, kan kontakte de ansvarlige nationale myndigheder.

Mere om EGF

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

FEAD støtter EU-landenes tiltag for at yde materiel bistand til de dårligst stillede. De nationale myndigheder vælger partnerorganisationer til at levere bistanden ud fra de nationale programmer for 2014-2020, som er godendt af Kommissionen.

Mere om FEAD

Lignende støtte