Sti

EU-kontrahenter og modtagere af støtte fra EU-budgettet

Find ud af, hvem der:

 • har vundet udbud og indgået kontrakter med EU
 • er blevet tildelt EU-støtte
 • har modtaget støtte fra EU-budgettet eller Den Europæiske Udviklingsfond.

Europa-Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelse af EU-budgettet, men er ikke direkte ansvarlig for forvaltning af EU-midlerne. Afgørelser om de endelige støttemodtagere og de faktiske pengeoverførsler kan træffes af andre organer.

Omkring 80 % af EU-budgettet forvaltes af EU's medlemslande. Det kaldes delt forvaltning. Med indirekte forvaltning på den anden side uddelegerer Kommissionen forvaltningen af EU-budgettet til partnere såsom:

 • decentrale organer
 • fællesforetagender
 • nationale kontorer
 • specialiserede EU-organer
 • internationale organisationer
 • lande uden for EU.

Kilderne til information om kontrahenter og modtagere af EU-støtte varierer anhængig af, om forvaltningen er delt eller indirekte. For at finde oplysninger om det fulde beløb udbetalt til en enkelt modtager af støtte fra EU-budgettet eller Den Europæiske Udviklingsfond i et bestemt år er det nødvendigt at søge i alle de nedenstående databaser.

Direkte forvaltning

Det finansielle gennemsigtighedssystem DeutschEnglishfrançais (FTS) indeholder oplysninger om modtagere af midler, som blev forvaltet direkte af Kommissionen mellem 2007 og 2013. Det indeholder også en fortegnelse over modtagere af støtte fra Den Europæiske Udviklingsfond mellem 2010 og 2013.

Data for et givet regnskabsår uploades i FTS ved udgangen af juni måned det følgende år. Inden den 30. juni 2014 var der registreret over 288 000 poster, som i alt udgjorde næsten 136 mia. euro. Følgende offentliggøres ikke:

 • offentlige kontrakter på under 15 000 euro
 • oplysninger om EU's ansatte
 • visse fortrolige poster.

Det er muligt at foretage avancerede søgninger i FTS-databasen efter år, land, modtagerens navn, momsnummer, programnavn eller den ansvarlige afdeling i Kommissionen.

Delt forvaltning af EU-landene

Omkring 80 % af EU-budgettet forvaltes af EU's medlemslande eller regionale forvaltningsmyndigheder. Hvert EU-land er ansvarligt for offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af de midler, de forvalter.

Disse data offentliggøres på nationale websites og afhængigt af gennemførelsesområdet på følgende websites:

 • Landbrugspolitik Deutsch (de) English (en) français (fr) (direkte betalinger og markedsstøtteforanstaltninger, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne)
 • Regionaludvikling (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden)
 • Beskæftigelse (Den Europæiske Socialfond)
 • Fiskeri (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond)

Se nærmere oplysninger om støttemodtagere under delt forvaltning i et givet EU-land ved at klikke på kortet nedenfor.

Hvilke projekter i dit område modtager EU-støtte fra en af EU's fem struktur- og investeringsfonde?

FusionMaps
På kortet findes links til websites, som redigeres af EU-landene, og som de alene har ansvaret for.

Indirekte forvaltning

En mindre andel af EU-budgettet forvaltes af forskellige EU-partnere, som er ansvarlige for at offentliggøre oplysninger om de endelige støttemodtagere. Disse oplysninger finder du på de forskelige agenturer og EU-organers og EU-institutioner og andre organers websites.

Udviklingsstøtte og humanitær bistand til lande uden for EU

Kommissionen offentliggør også oplysninger om modtagere af udviklingsstøtte English til lande uden for EU og modtagere af humanitær bistand Englishfrançais.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?