Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


13/03/2018

Commission adopts proposals for a European Labour Authority and for access to social protection

Commission adopts proposals for a European Labour Authority and for access to social protection

The European Commission has taken more concrete new initiatives to further deliver on the European Pillar of Social Rights.

 

Making the European Pillar of Social Rights a reality: Commission makes proposals to increase social fairness

On 13 March, the Commission put a proposal on the table for a European Labour Authority as well as an initiative to ensure access to social protection of workers and self-employed.

Περισσότερα βίντεο