Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


19/06/2014

Κοινωνική Ατζέντα – Οι απώντες επιχειρηματίες της ΕΕ

Κοινωνική Ατζέντα – Οι απώντες επιχειρηματίες της ΕΕ

Το τεύχος 37 της Κοινωνικής Ατζέντας επικεντρώνεται στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020.

 

EHIC storyboard competition

We're launching a storyboard competition for the next EHIC video — let your imagination run wild and build your own story! The winning storyboard will be made into a video! http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en

Περισσότερα βίντεο