Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


20/04/2015

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Η Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 40 παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015, τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.