Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


12/02/2014

Social Agenda — Η απασχόληση των νέων

Social Agenda — Η απασχόληση των νέων

Το τελευταίο τεύχος του Social Agenda αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για την ένταξη και την απασχόληση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων: έναν συνδυασμό επείγοντων, εξαιρετικά στοχευμένων μέτρων για άμεση υποστήριξη των νέων, και πιο μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

European Platform to improve prevention and deterrence of undeclared work

The European Commission has proposed the creation of a European Platform to improve cooperation at EU level in order to prevent and deter more effectively undeclared work, a phenomenon that causes serious damage to working conditions, fair competition and public budgets.

Περισσότερα βίντεο