Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


09/09/2016

Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 45 – Δεξιότητες: μια νέα ατζέντα

Μεγαλύτερος σε ηλικία άντρας που εξηγεί κάτι σε μια νεότερη κοπέλα στον υπολογιστή

Κατά τους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δέκα πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Ατζέντας νέων δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που ενέκρινε στις 10 Ιουνίου.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στοχευμένη στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπεύθυνες για τη διαχείριση και την εφαρμογή των αιτήσεων και των υποθέσεων του ΕΤΠ είναι οι εθνικές ή οι περιφερειακές αρχές. Κάθε σχέδιο διαρκεί 2 χρόνια.

Περισσότερα βίντεο