Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


30/01/2018

Social Agenda 50 – The new social dimension

Social Agenda 50 – The new social dimension

The latest edition of our Social Agenda magazine explains how the European Pillar of Social Rights, proclaimed by EU leaders last November, sets the stage for a more united and democratic EU and is strengthening the social dimension of EU economic governance.

 

Making the European Pillar of Social Rights a reality: Commission makes proposals to increase social fairness

On 13 March, the Commission put a proposal on the table for a European Labour Authority as well as an initiative to ensure access to social protection of workers and self-employed.

Περισσότερα βίντεο