Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


09/09/2016

Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 45 – Δεξιότητες: μια νέα ατζέντα

Μεγαλύτερος σε ηλικία άντρας που εξηγεί κάτι σε μια νεότερη κοπέλα στον υπολογιστή

Κατά τους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δέκα πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Ατζέντας νέων δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που ενέκρινε στις 10 Ιουνίου.

 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»)

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ, τον οποίον διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να στηρίξει την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και την επαγγελματική κινητικότητα σε όλη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση του EaSI αξιοποιείται για να δοκιμαστούν μεταρρυθμιστικές ιδέες στην αγορά, να αξιολογηθούν, και ύστερα οι καλύτερες από αυτές να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη. Συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ: PROGRESS, EURES και Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Περισσότερα βίντεο