Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


30/10/2015

Κοινωνική Ατζέντα – Μακροχρόνια ανεργία

Κοινωνική Ατζέντα – Μακροχρόνια ανεργία

Η Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 42 παρουσιάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας.

 

ΤΕΒΑ: Αλλάζοντας τα δεδομένα

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) βοηθά τις χώρες της ΕΕ να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των άπορων. Το Ταμείο προσφέρει συνδρομή υπό τη μορφή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων βασικών αγαθών, αλλά και συμβουλές ή άλλη βοήθεια για την επανένταξη στην κοινωνία. Στιγμιότυπα μειονεκτούντων ατόμων ενώ κάνουν πράγματα της καθημερινότητας (μαγειρεύουν ένα γεύμα, ξεκουράζονται στο σπίτι, πηγαίνουν στο σχολείο) και πώς μικρά πράγματα που χρηματοδοτεί το ΤΕΒΑ μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη ζωή τους.

Περισσότερα βίντεο