Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


20/04/2015

Social Agenda - EU economic policy in the making

Social Agenda - EU economic policy in the making

Social Agenda n°40 highlights the 2015 European Semester, the EU economic governance process.

 

EURES - The European Skills Passport

A tool on the EURES Portal allows jobseekers to specify which skills they have obtained where (within a specific sector), making it easier for employers to find exactly what they are looking for.

Περισσότερα βίντεο