Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


22/12/2016

Κυκλοφόρησε το τεύχος Δεκεμβρίου της Κοινωνικής Ατζέντας

Νέοι που εκπροσωπούν διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως ξυλουργοί, υπάλληλοι γραφείου ή ανθοπώλες.

Το τεύχος Δεκεμβρίου 2016 του περιοδικού «Κοινωνική Ατζέντα» πραγματεύεται κυρίως τον απτό αντίκτυπο που έχουν στην πράξη η πολιτική για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική της ΕΕ.

 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI»)

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ, τον οποίον διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να στηρίξει την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και την επαγγελματική κινητικότητα σε όλη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση του EaSI αξιοποιείται για να δοκιμαστούν μεταρρυθμιστικές ιδέες στην αγορά, να αξιολογηθούν, και ύστερα οι καλύτερες από αυτές να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη. Συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ: PROGRESS, EURES και Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Περισσότερα βίντεο