Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


20/04/2015

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Η Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 40 παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015, τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

 

Message by Marianne Thyssen on Long-Term Unemployment

On 17 September the European Commission proposed guidance to Member States to better help long-term unemployed return to work. Listen to Marianne Thyssen's message on Long-Term Unemployment. Video script

Περισσότερα βίντεο