Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


20/04/2015

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Η Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 40 παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015, τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

 

Long Term Unemployment in Europe 2015

There are more than 23 million unemployed in Europe today, around 50% of them have been so for more than 12 months – the so-called 'long-term unemployed'. This is more than 12 million people in the EU. The European Commission proposes that Member States provide better support to the long-term unemployed and facilitate their return to work. This video clip outlines some key points on the subject of long term unemployment in Europe - Video script (pdf - 27,08 KB)

Περισσότερα βίντεο