Διαδρομή πλοήγησης

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  


20/04/2015

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Κοινωνική Ατζέντα - Η οικονομική πολιτική της ΕΕ κατά τη χάραξή της

Η Κοινωνική Ατζέντα αριθ. 40 παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015, τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

 

Apprenticeships: good for youth, good for business

Apprentices add value to businesses by bringing innovation, productivity and showing company loyalty. Listen to the CEOs and heads of human resources about how their companies benefit from apprenticeship schemes! The European Alliance for Apprenticeships brings public and private partners together to equip young people with skills, and help businesses to grow.

Περισσότερα βίντεο