Navigācijas ceļš

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programma ir Eiropas līmeņa finanšu instruments, ko tieši pārvalda Eiropas Komisija, lai atbalstītu nodarbinātību, sociālo politiku un darbaspēka mobilitāti visā ES. EaSI finansējumu izmanto, lai pārbaudītu reformu idejas praksē, novērtētu tās un pēc tam labākās no tām ieviestu visās ES valstīs. Tā apvieno trīs ES programmas: PROGRESS, EURES un Progresa mikrofinansēšanas instruments.

vairāk video materiālu