Navigācijas ceļš

 

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds mērķtiecīgi palīdz cilvēkiem, kas pazaudējuši darbu, jo globalizācijas dēļ ir notikušas būtiskas strukturālas pārmaiņas. Piemēram, ja notiek liela uzņēmuma slēgšana vai ražošanas pārcelšana ārpus ES, vai ja darbavietas zaudētas pasaules ekonomikas un finanšu krīzes dēļ. EGF pieteikumus izskata un atbalstītos projektus vada un īsteno valsts un reģionālās iestādes. Visi projekti turpinās divus gadus.

vairāk video materiālu