Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Uw rechten op het werk

Collega’s aan het werk met mondkapjes op

Iedere werknemer in de EU heeft bepaalde minimumrechten in verband met:

  • gezondheid en veiligheid op het werk: algemene rechten en plichten, arbeidsomstandigheden, gereedschap, specifieke risico's en kwetsbare werknemers
  • gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof
  • bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid
  • arbeidsrecht: deeltijdwerk, vaste arbeidscontracten, werktijden, werkende jongeren, informatie en raadpleging van werknemers

Alle EU-landen moeten er zelf voor zorgen dat hun nationale wetten de rechten garanderen die zijn vastgelegd in de EU-arbeidswetgeving (richtlijnen).

Heeft u het gevoel dat uw rechten niet worden gerespecteerd, klop dan eerst aan bij de arbeidsinspectie, de arbeidsrechtbank enz. in uw land.