Naršymo kelias

ES sutarčių partneriai ir lėšų iš ES biudžeto gavėjai

Sužinokite:

 • kas laimėjo konkursus ir sudarė sutartis su ES;
 • kam buvo skirta ES dotacijų;
 • kam suteikta pagalba iš ES biudžeto arba Europos plėtros fondo.

Europos Komisijai tenka bendra atsakomybė už ES biudžeto įgyvendinimą, tačiau ji nėra tiesiogiai atsakinga už visų ES lėšų administravimą. Sprendimus dėl galutinių naudos gavėjų ir faktinio lėšų pervedimo jiems gali priimti kitos įstaigos.

Apie 80 % ES biudžeto lėšų administruoja nacionalinės ES šalių vyriausybės. Tai vadinama pasidalijamuoju valdymu. Komisija taip pat gali taikyti netiesioginį valdymą – tokiu atveju ji deleguoja ES biudžeto administravimą partneriams, t. y.:

 • decentralizuotoms agentūroms;
 • bendrosioms įmonėms;
 • nacionalinėms agentūroms;
 • specializuotoms ES įstaigoms;
 • tarptautinėms organizacijoms;
 • ES nepriklausančioms šalims.

Informacijos apie sutarčių partnerius ir ES finansavimo gavėjus šaltiniai skiriasi priklausomai nuo to, ar valdymas yra pasidalijamasis, ar netiesioginis. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie konkretaus gavėjo iš ES biudžeto arba Europos plėtros fondo tam tikrais metais gautas lėšas, jums reikės ieškoti visose toliau nurodytose duomenų bazėse.

Tiesioginis valdymas

Finansinio skaidrumo sistemoje DeutschEnglishfrançais pateikiama informacija apie 2007–2013 m. Komisijos tiesiogiai valdytų lėšų gavėjus. Taip pat išvardyti Europos plėtros fondo lėšų 2010–2013 m. gavėjai.

Atitinkamų finansinių metų duomenys įkeliami į Finansinio skaidrumo sistemą kitų metų birželio pabaigoje. Iki 2014 m. birželio 30 d. užregistruota per 288 000 operacijų, kurių bendra suma – beveik 136 mlrd. eurų. Neskelbiama:

 • apie mažesnės nei 15 000 eurų vertės viešųjų pirkimų sutartis;
 • informacija apie ES darbuotojus;
 • kai kurie konfidencialūs duomenys.

Finansinio skaidrumo sistema suteikia galimybę atlikti išplėstinę paiešką duomenų bazėje pagal metus, šalį, gavėjo pavadinimą, PVM mokėtojo numerį, programos pavadinimą arba atsakingą Komisijos padalinį.

Pasidalijamasis valdymas ES šalyse

Apie 80 % ES biudžeto lėšų administruoja nacionalinės ES šalių vyriausybės arba regioninės valdymo institucijos. Kiekviena ES šalis turi paskelbti duomenis apie jos administruojamų lėšų gavėjus.

Šie duomenys skelbiami nacionalinėse interneto svetainėse ir, priklausomai nuo įgyvendinimo srities, šiose svetainėse:

 • žemės ūkio politikos Deutsch (de) English (en) français (fr) (tiesioginiai mokėjimai ir rinkos rėmimo priemonės, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai);
 • regioninės plėtros (Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas);
 • užimtumo (Europos socialinis fondas);
 • žuvininkystės (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas).

Jei pageidaujate duomenų apie gavėjus konkrečioje ES šalyje, kuriems lėšos skirtos taikant pasidalijamąjį valdymą, spustelėkite tą šalį toliau pateiktame žemėlapyje.

Kokiems projektams jūsų regione skiriama ES lėšų iš vieno iš penkių ES struktūrinių ir investicinių fondų?

FusionMaps
Šiame žemėlapyje pateikta nuorodų į ES šalių administruojamas interneto svetaines, už kurių turinį atsako tik tos ES šalys.

Netiesioginis valdymas

Mažesnę ES biudžeto dalį valdo įvairūs ES partneriai, kurie atsakingi už informacijos apie galutinius naudos gavėjus skelbimą. Šie duomenys pateikiami agentūrų ir kitų ES įstaigų bei ES institucijų ir kitų įstaigų interneto svetainėse.

Vystymosi ir humanitarinė pagalba ES nepriklausančioms šalims

Komisija taip pat skelbia duomenis apie vystymosi pagalbos gavėjus English ES nepriklausančiose šalyse ir apie humanitarinės pagalbos gavėjus Englishfrançais.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?