Διαδρομή πλοήγησης

Αιτήσεις

Για πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι αιτήσεις ΕΤΠ, μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα πληκτρολογώντας μια λέξη-κλειδί ή/και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προκαθορισμένα κριτήρια.

Πώς λειτουργεί

1. Όταν

  • ένα κράτος μέλος πληροφορηθεί ότι έγιναν απολύσεις μεγάλης κλίμακας εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης ή μιας κρίσης, και
  • αφού ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμφωνήσουν επί του κοινωνικού τους σχεδίου,

καταρτίζεται σχέδιο παροχής βοήθειας στους εργαζομένους που έχουν πληγεί, υπό την αιγίδα των αρμοδίων επικοινωνίας του οικείου κράτους μέλους για το ΕΤΠ.

2. Το σχέδιο αυτό μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο και το υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ (το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

4. Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί, το κράτος μέλος μπορεί να λάβει ενίσχυση ύψους μέχρι και 60% του κόστους του σχετικού εθνικού σχεδίου δράσης.

image

Άρθρο 2 στοιχείο α): μια επιχείρηση, οι προμηθευτές της και οι φορείς επομένων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας.

Άρθρο 2 στοιχείο β): ένας τομέας σε μια περιφέρεια ή σε δύο γειτονικές περιφέρειες.

Άρθρο 2 στοιχείο γ): μικρές αγορές εργασίας ή εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες δεν πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 στοιχείο α) ή στοιχείο β).