Cosán nascleanúna

Iarratais

Le teacht ar eolas faoi staid reatha iarratas chuig an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú is féidir cuardach a dhéanamh trí eochairhfocal a chur isteach agus/nó trí cheann amháin nó níos mó de na critéir réamhshocraithe thíos a úsáid.

An dóigh a n-oibríonn sé

1. I gcás

  • ina gcuirtear Ballstát ar an eolas go bhfuil iomarcaíochtaí ar an mórchóir ar bun de dheasca an domhandaithe nó de dheasca géarchéime, agus
  • tar éis don fhostóir agus d'ionadaithe na n-oibrithe a bplean sóisialta a chomhaontú,

déantar plean a cheapadh le cuidiú leis na hoibrithe faoi choimirce Dhaoine teagmhála an Chiste sa Bhallstát sin.

2. Is féidir an plean a chur faoi bhráid an Aontais Eorpaigh mar iarratas ar pháirtchistiú tríd an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

3. Déanfaidh an Coimisiún Eorpach measúnú air agus molfaidh sé d'Údarás Buiséadach an AE é (mar atá an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa) lena fhormheas.

4. Má dhéantar é a fhormheas, d'fhéadfadh an Ballstát suas le 60% de chostas a phlean gníomhaíochta a fháil.

image

Airteagal 2(a) : Fiontar agus a sholáthraithe agus oibreoirí iartheachtacha.

Airteagal 2(b) : Earnáil i réigiún nó in dhá réigiún comhtheagmhálacha.

Airteagal 2(c) : Margaí beaga saothair nó cúinsí eisceachtúla, mar a mbíonn coinníollacha Airteagal 2(a) nó (b) gan chomhlíonadh iomlán.