Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Aanvragen

Om informatie te vinden over de huidige situatie op het gebied van EGF-aanvragen kunt u zoekopdrachten uitvoeren door een zoekterm in te vullen en/of gebruikmaken van een of meerdere vooraf vastgestelde criteria.

Hoe werkt het?

1. Een EU-land

  • wordt op de hoogte gebracht van massaontslagen door globalisering of een crisis, en
  • de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers zijn het eens geworden over een sociaal plan.

Er is een plan om de getroffen werknemers te helpen opgesteld onder leiding van de EGF-contactpersonen van het betreffende EU-land.

2. Het plan kan bij de Europese Unie worden ingediend als een aanvraag voor gedeeltelijke financiering via het EGF.

3. De Europese Commissie beoordeelt het plan en stuurt het ter goedkeuring door naar de Raad en het Europees Parlement.

4. Als het wordt goedgekeurd kan het EU-land maximaal 60% van de kosten van het actieplan vergoed krijgen.

image

Artikel 2, onder a): een onderneming en haar leveranciers en afnemers.

Artikel 2, onder b): een bedrijfstak in een regio of twee aan elkaar grenzende regio's.

Artikel 2, onder c): kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden, als niet volledig voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 2, onder a) en b).