Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Vloge

Več o trenutnem stanju vlog za pomoč iz sklada lahko najdete z vnosom ključnih besed in/ali uporabo enega ali več vnaprej določenih meril, navedenih spodaj.

Postopek

1. Kadar

  • država članica ugotovi povečanje množičnih odpuščanj zaradi učinkov globalizacije ali krize ter
  • ko se predstavniki delodajalcev in delavcev dogovorijo o socialnem načrtu,

se v sodelovanju s kontaktnimi osebami sklada v tej državi pripravi načrt za pomoč prizadetim delavcem.

2. Načrt se lahko predloži Evropski komisiji kot vloga za delno financiranje iz sklada.

3. Evropska komisija načrt oceni in ga predloži proračunskemu organu Unije (Svetu in Evropskemu parlamentu) v odobritev.

4. Če Svet in Parlament predlog odobrita, lahko država članica prejme sredstva v višini do 60 % stroškov njenega akcijskega programa.

image

Člen 2(a): Podjetje ter njegovi dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi.

Člen 2(b): Sektor v eni regiji ali dveh sosednjih regijah.

Člen 2(c): Majhni trgi dela ali izredne okoliščine, če pogoji iz členov 2(a) in 2(b) niso v celoti izpolnjeni.