Naršymo kelias

Paraiškos

Jei norite sužinoti apie dabartinį paraiškų EGF nagrinėjimo etapą, pateikite užklausą įrašę raktažodį ir (arba) pasirinkę vieną arba kelis iš anksto nustatytus kriterijus, kurie išvardyti toliau.

Tvarka

1. Kai:

  • valstybė narė informuojama, kad dėl globalizacijos poveikio arba krizės daug žmonių neteks darbo, ir
  • darbdavių bei darbuotojų atstovams susitarus dėl jų socialinio plano,

padedant tos valstybės narės EGF asmenims ryšiams, parengiamas pagalbos nukentėjusiems darbuotojams planas.

2. Planas gali būti teikiamas kaip paraiška Europos Sąjungai daliniam finansavimui iš EGF gauti.

3. Europos Komisija jį įvertina ir teikia tvirtinti ES biudžeto valdymo institucijoms (Tarybai ir Europos Parlamentui).

4. Jeigu planui pritariama, gali būti padengta iki 60 % valstybės narės veiksmų plano išlaidų.

image

2 straipsnio a punktas: įmonė ir jos tiekėjai arba tolesnės gamybos grandies įmonės.

2 straipsnio b punktas: regiono arba dviejų gretimų regionų sektorius.

2 straipsnio c punktas: mažos darbo rinkos arba išimtinės aplinkybės, kai nevisiškai laikomasi 2 straipsnio a arba b punktuose nustatytų sąlygų.