Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Ansökningar

Vill du veta mer om de ansökningar som kommit in till fonden? Här kan du leta efter en ansökan med hjälp av nyckelord eller fördefinierade kriterier.

Så här fungerar stödet

1. När

  • ett EU-land får reda på att många kommer att mista jobbet till följd av globaliseringen eller en kris och
  • arbetsgivaren och arbetstagarnas representanter har enats om en social plan

utarbetas en handlingsplan under överinseende av EFG:s kontaktperson i landet för att hjälpa arbetstagarna.

2. När planen är färdig kan landet lämna in en ansökan till EU om partiell finansiering genom fonden.

3. EU-kommissionen går igenom planen och lägger fram ett förslag för EU:s budgetmyndighet (rådet och Europaparlamentet) för godkännande.

4. Om förslaget godkänns kan medlemslandet få upp till 60 % av kostnaden för handlingsplanen.

image

Artikel 2 a: Ett företag och dess underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled.

Artikel 2 b: En sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra.

Artikel 2 c: Små arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, om de villkor som fastställs i artikel 2 a eller 2 b inte till fullo uppfylls.