Navigacijski put

Zahtjevi

Kako biste saznali više o trenutačnom stanju zahtjeva za potpore EGF-a upišite ključnu riječ i/ili pretražujte uz pomoć jednog ili više prethodno određenih kriterija navedenih u nastavku.

Postupak

1. Kada:

  • država članica postane svjesna velikih otpuštanja uzrokovanih globalizacijom ili krizom, i
  • nakon što su se predstavnici poslodavaca i zaposlenika dogovorili o socijalnom planu

izrađuje se plan za pomoć radnicima pogođenima otpuštanjima pod pokroviteljstvom kontaktne osobe u EGF-u za dotičnu državu članicu.

2. Plan se može podnijeti kao zahtjev Europskoj komisiji za djelomično financiranje sredstvima iz EGF-a.

3. Europska komisija procjenjuje zahtjev i podnosi ga proračunskom tijelu EU-a (Vijeće i Europski parlament) na odobrenje.

4. Ako se zahtjev odobri, država članica može dobiti do 60 % povrata troškova za svoj akcijski plan.

image

Članak 2. točka (a) : Poduzeće i njegovi dobavljači i daljnji proizvođači.

Članak 2. točka (b) : Sektor u jednoj regiji ili u dvije susjedne regije.

Članak 2. točka (c) : Mala tržišta rada ili iznimne okolnosti, ako uvjeti utvrđeni u članku 2. točkama (a) ili (b) nisu u potpunosti ispunjeni.