Sti

Ansøgninger

Hvis du vil vide mere om den aktuelle situation for ansøgninger til Globaliseringsfonden, kan du foretage en søgning ved at indtaste et nøgleord og/eller ét eller flere af de forud bestemte kriterier.

Sådan fungerer det

1. Når:

  • et medlemsland får kendskab til, at der vil blive foretaget massive afskedigelser som følge af globaliseringen eller en krise, og
  • når arbejdsgiveren og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om deres sociale plan,

bliver der udarbejdet en plan, som gennem Globaliseringsfondens kontaktperson i landet skal hjælpe de berørte arbejdstagere.

2. Planen kan indsendes som en ansøgning til EU om delvis finansiering gennem Globaliseringsfonden.

3. Kommissionen vurderer så planen og forelægger den for EU's budgetmyndighed (Rådet og Europa-Parlamentet) til godkendelse.

4. Hvis den godkendes, kan landet få dækket op til 60 % af udgifterne til handlingsplanen.

image

Artikel 2, litra a): en virksomhed og dens leverandører og led længere fremme i kæden.

Artikel 2, litra b): en sektor i en region eller i to sammenhængende regioner.

Artikel 2, litra c): små arbejdsmarkeder eller særlige omstændigheder, når de betingelser, der er fastsat i artikel 2, litra a) eller b), ikke er opfyldt fuldt ud.