Навигационна пътека

Заявления

За да намерите информация за настоящото положение със заявленията за помощ по ЕФПГ, можете да извършите търсене по ключови думи и/или по един или повече от предварително определените критерии по-долу.

Как функционира

1. Когато:

  • държава членка получи информация за масови съкращения поради глобализацията или криза и
  • след като работодателят и представителите на работниците са се договорили за социален план,

се изготвя план за подпомагане на работниците под наблюдението на лицето за контакт за ЕФПГ в тази държава.

2. Планът може да бъде изпратен до Европейския съюз като заявление за частично финансиране по ЕФПГ.

3. Европейската комисия го оценява и го предлага за одобрение на бюджетния орган на ЕС (Съвета и Европейския парламент).

4. Ако предложението бъде одобрено, държавата може да получи финансиране за до 60 % от разходите по своя план за действие.

image

Член 2, буква а): Предприятие и неговите доставчици или производители надолу по веригата.

Член 2, буква б): Сектор в регион или два граничещи региона.

Член 2, буква в): Малки пазари на труда или изключителни случаи, в които условията по член 2, букви а) или б) не са изцяло изпълнени.